Neustálé hádky mezi sourozenci jsou pro rodiče velmi stresující záležitost a snaha o nápravu může spíše uškodit, pokud se vše vezme „za špatný konec“. 

Reklama: Oscillococcinum

Žárlivost je jednou z lidských emocí, kterou je ale poměrně obtížné definovat. Filozof Spinoza ji popsal stručně, ale zřejmě velmi výstižně jako směsici lásky a nenávisti. Nicméně její odstíny se liší, jestli se jedná o děti či dospělé. U dětí je to emoce blízce související s rivalitou, tedy soupeřením o různé věci, kdežto u dospělých souvisí především s partnerskými vztahy. Na následujících řádcích se budeme věnovat spíše žárlivosti dětské a možnostem jejího zmírnění pomocí homeopatie.

Žárlivost je komplexní emoce, která má široké rozpětí poloh od normální reakce až k výrazné patologii, což, zejména u labilních osobností může vyústit až do násilného chování. Zahrnuje pocit ohrožení či ztráty hodnotného vztahu k soupeři, ať už je to soupeř skutečný, a nebo imaginární.

Definice žárlivosti jsou různé, protože toto slovo může mít více významů, ale obecně by se dalo říci, že žárlivost je pocit zloby nebo zášti vůči někomu v důsledku rivality, úspěchu, a nebo výhod. Může zahrnovat i podezřívavost a strach, často se jedná o strach či úzkost při ochraně vlastních „teritorií“

Žárlivost může mít i více typů, zde se podrobnosti mohou u různých psychologických škol mírně lišit. V základu ale můžeme rozlišit alespoň těchto 5 hlavních:

 • Vlastnická žárlivost – je reakcí na pocit ohrožení svých „vlastnických práv“
 • Výlučnická žárlivost – je to reakce na to, že dotyčný je „vynechán“ ze soukromého světa milované nebo obdivované osoby
 • Soutěživá žárlivost – je to reakce na pocit nedostatečnosti, když jeden z partnerů je lepší než druhý a to zejména v záležitostech, kde jeden chce vynikat
 • Egoistická žárlivost – je pocit jedinečnosti vlastního světa a názoru, je to prostě jen touha nebýt ovlivněn přáními či potřebami jiných lidí
 • Ustrašená žárlivost – je to reakce na hrozbu odmítnutí nebo osamělosti

Rodiče a okolí dětí, které se projevují žárlivostí a rivalitou si kladou téměř neustálou otázku PROČ? Je známo, že žárlivost začíná vznikat dokonce již před narozením nového člena rodiny a můžeme ji pozorovat i u dětí ve věku kolem 5 měsíců. Jako hlavní příčiny se berou:

 • Vývojové potřeby dítěte – příčiny žárlivosti se v různém věku mohou výrazně různit. U batolat se vyvíjí pocit vlastnictví a narušení vlastnických práv ( sourozenec si vezme jeho hračku ) je vnímáno velmi negativně. U školáků sílí koncept rovnosti a férovosti a zde je vnímáno negativně, pokud má někdo jiný nějaké výhody. U teenagerů se žárlivost může rozvinout při narušení uzrávajících pocitů individuality a nezávislosti.
 • Individuální temperamenty dětí – tedy kdy jedno dítě má vlohy, které druhé nemá
 • Speciální potřeby – bývá to zejména odlišný zdravotní stav jednoho sourozence, který pak zpravidla vyžaduje více pozornosti a péče okolí

Žárlivost se může projevit různými způsoby. Některé děti se začnou vůči sourozenci chovat agresivně a budou mít tendence mu nejrůznějším způsobem ubližovat, jiné zas udělají vývojově „krok zpět“ a začnou se chovat jako výrazně mladší dítě, například tím, že začnou žvatlat jako mimino a začnou se opět počůrávat apod. Jiné děti se mohou naopak uzavřít do sebe a svého světa a svoje pocity „schovají pod pokličku“, další naopak si budou hystericky „vyřvávat“ pozornost rodičů a okolí. Obecně tedy můžeme pozorovat tyto hlavní typy projevů žárlivosti:

 • Vztek
 • Strach
 • Smutek
 • Závist
 • Pocit vlastní viny
 • Pozitivní afekt

Homeopatické léky žárlivosti

Podle výše zmíněných reakcí může být léků na vzájemnou žárlivost dětí spousta. Nicméně z klinických zkušeností víme, že nejčastěji se můžeme setkat s těmito hlavními léky:

 • Lachesis mutus – je to lék pro dítě, které je kritické, podezřívavé, odmlouvá a je přecitlivělé na projevy okolí. Chce být neustále v centru pozornosti a pozornost okolí si neustále vyžaduje. Žárlivost projevuje i tím, že rádo provokuje a vyvolává konfrontace. Závidí všem a všechno a neustále chce vše vysvětlovat. Jsou to děti žárlivé, závistivé a zlomyslné. Mohou mít i tendence kritizovat a vyčítat rodičům všechno možné, případně i bít či zranit mladší sourozence.
 • Nux vomica – žárlivost u těchto dětí pramení z toho, že nejsou schopny přijmout, že někdo může být lepší než oni. Vždycky si budou myslet, že pokud je někdo lepší než oni, pak je to díky nějaké nefér výhodě. Jsou velmi ambiciózní a snaží se o úspěch a to ve všech oblastech – škole i sportu. Krom toho to jsou děti velmi přecitlivělé, nejen na zvuky, světlo a pachy, ale také na jiný názor, což u nich vyvolá výbuch vzteku. Mohou být až agresivní a fyzicky napadnout rivala.
 • Pulsatilla – jsou to děti velmi citlivé, jejichž žárlivost pramení z pocitu opuštění a mají strach z toho, že budou ponecháni osamělé. Často se s tímto lékem setkáme v situaci, když dítě ví, že přijde další sourozenec. Sourozence nenávidí, ale spíše se projevuje kňouráním a dožadováním se pozornosti. Po narození sourozence se dítě Pulsatilla může začít chovat jako miminko, například tím, že se ( opět ) začne počůrávat. Jejich dobré naladění se náhle změní na mrzoutství, vztekají se kvůli maličkostem.
 • Hyoscyamus – hovorné, ale podezřívavé děti, které mají sklony k nestydatému chování. Často svoje emoce skrývají za tvář šaška, který dělá blázny ze sebe, ale i ostatních. Smějí se vážným věcem, neustále popichují sourozence i okolí, případně se takto chovají i ve škole. Ve vystupňovanějších stavech mohou být velice podezřívavé se strachem, že třeba budou otráveny. Mohou dělat i naschvály, například s oním pomočováním.
 • Staphysagria – je to lék pro děti, které jsou velmi citlivé na vnější podněty a jsou velmi snadno a velmi hluboce zraněny. Cítí se být poníženy a především cítí zranění svého sebevědomí. Nicméně tyto emoce, i když je to hluboký vztek, drží v sobě a k okolí se projevují mile a snaží se jej potěšit. Tento potlačený vztek u nich většinou vede k bolestem hlavy, případně, díky nízkému sebevědomí, jej mohou manifestovat jako sebepoškozování a nebo utajovanou masturbací.

Méně časté homeopatické léky žárlivosti

 • Lycopodium – konflikt se sourozencem či sourozenci se u nich projeví především vystupňováním úzkosti. Snaží se uniknout problémům, vyhnout se ponížení a potížím za každou cenu. Mají tendence se vůči slabším chovat nadřazeně, nicméně vůči silnějším autoritám se chovají až podlézavě. Jsou podrážděné, neklidné, zejména v odpoledních hodinách, mají hodně zažívacích potíží. Mohou mít i sklony k hyperaktivnímu chování, kdy jsou sice vyčerpané, nemají fyzickou energii, ale přesto nedovedou sedět v klidu. Žárlí především na schopnosti, dosažené úspěchy či oblíbenost sourozenců.
 • Natrum muriaticum – je lékem pro děti, které svoji žárlivost manifestují uzavřením se. Jsou to děti velmi citlivé a otevřené, které mají strach, že budou odmítnuty a které jsou poklesem zájmu rodičů zraněny. Potom reagují zamlklostí, stažením se do sebe, ale v některých situacích dokážou vybuchnout pláčem a vztekem.
 • Arsenicum album – je lékem pro děti, které žárlí na kohokoliv, kdo má hezčí a nebo esteticky rafinovanější věci, než ony samy. Jsou pečlivé, neklidné a velmi úzkostné. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.