Pomocí homeopatické léčby lze dosáhnout výrazného zlepšení u lidí s traumatickým poraněním mozku a to i přesto, že poškození mozku v důsledku tohoto zranění trvalo již delší dobu. Tak zní závěr jedné klinické studie (jedná se o dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii).

Pacienti podstoupili homeopatickou léčbu prostřednictvím svých rehabilitačních terapeutů a neurologů kvůli dlouhodobým potížím v souvislosti s traumatickým poraněním mozku.

Jednalo se o tyto potíže: zhoršení pozornosti, zpomalení myšlení, snížená schopnost se učit a zpracovávat informace, bolesti hlavy, únava, poruchy spánku, netrpělivost; frustrace, zmatenost, zhoršená schopnost soudnosti, deprese, výkyvy nálad, rozmazané vidění, zvracení a další symptomy provázející poranění mozku. Tyto příznaky byly diagnostikovány jako traumatické poranění mozku lehkého stupně (ang.: mild traumatic brain injury)

U homeopaticky léčených pacientů byla pozorována významná zlepšení, a to především v jejich schopnosti porozumět technickým nebo s povoláním pacientů souvisejícím informacím; postupovat podle pokynů, číst noviny či knihy, věnovat se domácím pracím a opětovně se začlenit do malých i velkých sociálních skupin.

Pomocí této terapie se podařil uskutečnit návrat do zaměstnání i těm, kteří již delší dobu nebyli schopni svou profesi vykonávat.

Odborníci doporučují včlenit homeopatickou léčbu, do léčebných plánů pacientů se zraněním mozku, které narušuje jejich běžný život.

Dodnes nebyly provedeny žádné vědecké studie u lidí s traumatickým poraněním mozku těžkého stupně (ang.: severe traumatic brain injury), ale klinické zkušenosti z posledních dvou století jednoznačně dokazují, že homeopatie se při jejich léčbě jevila přinejmenším jako užitečná.

překlad: MUDr. Eva Kettmannová
Redakčně upraveno
Zdroj: Klinická studie je dostupná zde:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10671699

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.