Homeopathy Research Institute (HRI), založený v roce 2007 ve Velké Británii, je nezávislá mezinárodní asociace, která podporuje vysoce kvalitní vědecký výzkum v homeopatii. Je skutečnou autoritou v tomto odvětví a sdružuje tisíce odborníků z celého světa, kteří každý den pracují na pokroku ve výzkumu a přinášejí nové informace o homeopatické terapii.

Pokrok v oblasti výzkumu v homeopatii po celém světě

HRI byl založen dr. Alexandrem Tournierem, fyzikem a bývalým spolupracovníkem onkologického výzkumu v UK. „HRI je zavedený institut uznávaný jako špičkové centrum homeopatického výzkumu po celém světě," připomíná dr. Tournier. Hlavním cílem HRI je podporovat co možná nejvyšší vědeckou přesnost ve výzkumu v homeopatii a předávat důkazy a vědecky ověřené údaje s cílem překonávat dezinformace o této metodě.

V reakci na to se Institut spoléhá na dva aspekty: Prvním z nich je financování a realizace základních nebo klinických výzkumných projektů s cílem uspokojit nejdůležitější potřeby v oblasti zdraví. „Vybíráme projekty, které jsou v souladu s výzkumnou strategií a prioritami HRI, abychom zaměřili naše úsilí na oblasti, kde jsou klinické potřeby největší a kde bude mít homeopatie pravděpodobně největší přínosy," říká Rachel Robertsová, výkonná ředitelka HRI. Druhým je aktivní přítomnost komunity mezinárodních odborníků, kteří spolupracují na pokroku ve vědeckém výzkumu. Ti se pravidelně setkávají, aby sdíleli nejnovější objevy v homeopatii, a to buď v ohniskových skupinách, nebo na mezinárodních homeopatických výzkumných konferencích, které se konají každé dva roky.

Sdružení založené na mezinárodní spolupráci odborníků

HRI se skládá z vědeckého poradního výboru, který je zastoupen 12 nezávislými odborníky v homeopatii a ve výzkumu v komplementárních a alternativních léčebných terapiích.

Aby byl splněn požadavek na kvalitu při provádění výzkumu, identifikuje výzkumný výbor projekty, které splňují několik kritérií. Jedním z hlavních kritérií je význam reakce na klinickou potřebu, která dnes převládá, tedy na současné zdravotní problémy, s nimiž se potýká velký počet obyvatel a na něž je homeopatie schopna reagovat pozitivně.

Tyto studie a projekty jsou pak prezentovány na mezinárodních výzkumných konferencích o homeopatii: „Na 4. konferenci HRI bylo prezentováno 82 prací výzkumnými pracovníky z 30 zemí. Účastnilo se 360 odborníků z 32 zemí," uvedla Rachel Robertsová. Takto sdílené poznatky obohacují výzkum a podporují transparentní komunikaci nejnovějších vědeckých výsledků o homeopatii výzkumným pracovníkům, doktorandům a zdravotnickým pracovníkům po celém světě.

HRI-Research.org, platforma referenčních zdrojů, která je k dispozici v několika jazycích

Homeopatie je neustále se rozvíjející obor. Platforma HRI zpřístupňuje všem zájemcům, zvědavým nebo zainteresovaným, nováčkům nebo odborníkům, vědecké informace a obsah na vysoké úrovni, stejně jako nejnovější zprávy týkající se výzkumu v homeopatii po celém světě.

Webová stránka HRI je tedy referenčním zdrojem vědeckých údajů v homeopatii.

Platforma shromažďuje důkazy o účinnosti homeopatie v základním, klinickém a veterinárním výzkumu prostřednictvím populárních článků, publikací, shrnutí studií a rozhovorů s výzkumnými pracovníky.

Další informace naleznete na adrese: https://www.hri-research.org/.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.