V posledních dnech nás zaujala zpráva HTA o účinnosti, vhodnosti, bezpečnosti homeopatie a nákladech na ni ve zdravotní péči...

Zprávu zveřejněnou pod názvem Homeopatie v Evropě – účinnost, vhodnost, bezpečnost, náklady si objednaly orgány švýcarského zdravotnictví, aby informovala ty, kdo přijímají rozhodnutí o dodatečném zařazení homeopatie na seznam služeb hrazených ze zákonného zdravotního pojištění. Jiné studie provedené jako součást švýcarského Programu na vyhodnocení alternativního lékařství způsobily velký rozruch kvůli svým schematickým a výhradně kvantitativním (negativním) závěrům vůči homeopatii. Zmíněná zpráva naopak nabízí diferencované vyhodnocení užití homeopatie ve zdravotní péči. Potvrzuje, že homeopatie je cenným doplňkem konvenčního zdravotnictví, což je status, který si ve zdravotní praxi drží již dlouhou dobu.

“Na závěr jsme konstatovali, že existuje dostatek podpůrných důkazů preklinických (experimentálních) i klinických účinků homeopatie, a to absolutně i relativně ve srovnání s konvenční léčbou. Homeopatie nabízí bezpečnou léčbu, která je efektivní i z hlediska nákladů.“ K tomuto výsledku dochází zpráva Health Technology Assessment (HTA) o účinnosti, vhodnosti, bezpečnosti homeopatie a nákladech na ni ve zdravotní péči.

Knihu lze objednat u Springer Publishers, na britském a německém Amazonu. Rovněž čekáme, že bude k dostání i v elektronické podobě.

Na webové stránce Springer můžete podrobněji nahlédnout do obsahu a zakoupit jednotlivé kapitoly ve formátu Pdf.

Zdroj: http://homeopathyeurope.org/media/news/newsletter-6-december-2011/hta-report-positive-for-homeopathy
 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.