Nosní mandle je lymfatická tkáň bohatá na sekreční žlázky. Je umístěná v horní části hltanu a představuje jednu z prvních obranných bariér proti infekci. Na tvorbě imunity se podílí tím, že produkuje imunoglobuliny a lymfocyty. Největší aktivita této tkáně je v dětském věku, nejvíce mezi 3. až 5. rokem života, po 7. roce života postupně mizí.

Reklama: Oscillococcinum

Její ochranná funkce je nicméně podmíněna zdravou tkání. Pokud dojde k jejímu zvětšení, což se velmi často odehraje při nástupu dítěte s nezralým imunitním systémem do kolektivu, pak většinou její přínos k obranyschopnosti klesá a navíc se může stát fokálním zdrojem infekce. Zvětšená adenoidní vegetace podporuje zátěž imunitního systému, což je umocněno, když je mandle infikována opakovanými záněty horních cest dýchacích či středouší. Krom toho se uplatňují i hormonální vlivy či nevhodné složení výživy.

Klinický obraz zvětšené nosní mandle

Tvoří jej v prvé řadě problémy dané samotným mechanickým zúžením dýchacích cest, které se projeví především v noci, kdy dítě typicky chrápe, dýchá ústy a v některých případech může docházet až k obrazu tzv. spánkové apnoe. U některých dětí může zvětšená mandle vyvolávat problémy s polykáním. Pokud se zúžení přenese až na Eustachovy trubice, dochází k postižení středouší. To se projeví zhoršením sluchu či opakovanými záněty středního ucha. Samotné infekční postižení nosní mandle vyvolává opakované rýmy, záněty středouší, bronchitidy a záněty horních cest dýchacích.

V pokročilých stavech, kdy se onemocnění dlouhodobě neřeší a zvětšení mandle je výrazné, dochází k tomu, že je dítě otupělé, unavené, trvale dýchá ústy a může trpět i nočním pomočováním. Z nedostatečného okysličení mozku může docházet i ke zpomalení psychomotorického vývoje dítěte. Dlouhodobě neřešené postižení může vést až k deformitám hrudníku a vzniku skoliózy.

Diagnóza

Většinou je jednoduchá, s typickou anamnézou a vzhledem nemocného dítěte. Vyšetření ORL včetně endoskopie a vyšetření mandle prstem vše doplní a potvrdí.

Klasická léčba

Spočívá především v chirurgickém odstranění nosní mandle, tzv. adenotomii. Je to velmi častý výkon, v České republice je to nejčastější chirurgický výkon u malých dětí. V současné době se provádí již v celkové anestezii, kdy se veškerá zbytnělá tkáň adenoidní vegetace může pečlivě odstranit.

Homeopatická léčba

  • Agraphis nutans 9 C – lék vhodný pro často nemocné dítě, které snadno onemocní v chladném počasí. Má zvětšené krční i nosní mandle, neustále ucpaný nos a dýchá ústy. Trpí na rýmy s hojným výtokem, opakované infekce středního ucha a kvůli zvětšené lymfatické tkáni má zhoršený sluch. Podává se 1−2x denně 5 granulí.
  • Hydrastis canadensis 9 C – je to lék na postižení všech sliznic s hustým žlutým sekretem, proto má neustálou potřebu smrkat a zhoršený sluch. Pacienti mají povšechné zvětšení lymfatických uzlin, zvětšené nosní mandle s rýmou a hustým, žlutým sekretem. Podává se 1−2x denně 5 granulí.
  • Kalium bichromicum 9 C – je lék, který se hodí především pro obézní děti, které trpí katarem sliznic horních cest dýchacích s hustým, žlutým sekretem, který může zasychat až do zátek. Mají ucpaný nos, zejména s pocitem sevření v oblasti kořene nosu a neustále kýchají. Podává se 1−2x denně 5 granulí.
  • Calcarea phosphorica 15 C – je to již hluboce působící lék, který je vhodný pro vysoké, štíhlé děti, které jsou bledé a anemické. Zbytnění nosních mandlí je důsledkem celkového postižení lymfatické tkáně. Tyto děti také mívají pozdní a velmi bolestivé prořezávání zubů, které se pak snadno kazí. Celkově bývají podrážděné, roztěkané a zhorší se chladem. Podává se 1−3x týdně v dávce 5 granulí.
  • Calcarea carbonica 15 C – je lékem pro děti bledé, obézní a ochablé. Při tělesné námaze jsou snadno unavené, nevýkonné, snadno se zapotí a pak také snadno nastydnou. Celkové zbytnění lymfatické tkáně je patrné tak, že mají velké a měkké uzliny, zejména na krku. Podává se 1−3x týdně v dávce 5 granulí.
  • Baryta carbonica 15 C – je lékem pro děti, které mívají zvětšené mandle včetně nosní a opakované infekce ORL oblasti, zejména angíny. V důsledku zúžení dýchacích cest v noci chrápou. Celkově jsou to bázlivé a zpomalené děti s opožděným psychomotorickým vývojem. Podává se 1−3x týdně v dávce 5 granulí.
  • Thuya occidentalis 15 C – je lékem pro osoby, které jsou velmi citlivé na chlad a vlhko, proto snadno nastydnou v chladném a deštivém počasí. Celkově u nich můžeme pozorovat tendence k abnormálnímu růstu tkání, což se projeví sklony k tvorbě bradavic či například nosních polypů, zvětšenou lymfatickou tkáň nevyjímaje. Podává se 1−3x týdně v dávce 5 granulí.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.