Zincum metallicum je lék vyrobený ze zinku, nekorodujícího kovu, který se hojně využívá v kovolitectví a obecně průmyslu. Některé soli zinku se používají v kožním lékařství. Je to stopový prvek, v těle jej najdeme v kostech, zubech, vlasech, ale také v kůži, játrech či varlatech. Je to důležitý kofaktor velké řady enzymů, je potřebný pro účinek inzulinu a dalších hormonů. Také hraje velkou roli v imunitních procesech a je důležitý pro tvorbu kolagenu, čili obecně pro hojení a jizvení tkání.

Pro homeopatické použití je nejvýznamnější jeho účinek na nervový systém, druhotně je to pak vliv na kůži a žíly.

Na nervovém systému se účinek Zincum metallicum projeví útlumem a vyčerpáním, které jsou ale spojeny s přecitlivělostí. Typově je to lék vhodný pro velmi pracovité jedince, kteří ale v důsledku přepracování či stresu upadnou do stavu vyčerpání. Toto vyčerpání se projeví otupělostí a mentální slabostí. Mají zpomalené chápání, snadno zapomínají a pomalu se jim tvoří myšlenky. Typicky otázku, kterou jim někdo položí, nejdřív zopakují a pak teprve se snaží o odpověď. Taky nedovedou udržet myšlenkovou nit. (Zpomalené myšlení má například Gelsemium, naopak překotné a nesouvislé myšlenky má Argentum nitricum, ale oba tyto léky spíše v důsledku strachu a trémy, dalším lékem na vyčerpání nervového systému je Kalium phosphoricum).

Toto vyčerpání nervového systému může být spojeno jednak bolestmi hlavy a nebo s depresí. Bolesti hlavy jsou popisovány jako třeštivé a lokalizované do čela a spánků, ale někdy do oblasti kořene nosu. Únava i bolesti hlavy či nálada se zlepšují na čerstvém vzduchu či pohybem, naopak zhoršení přináší hluk, dotek a nebo alkohol. Zhoršení bolestí hlavy a potíží obecně sebemenším množství alkoholu (typicky vína) je pro Zincum metallicum charakteristickým příznakem. Nicméně, mentální vyčerpání je u tohoto léku spojené s přecitlivělostí, zejména na hluk. To vede k podrážděnosti, náladovosti a uzavírání se vůči okolí, případně se dostaví vztek doprovázený pláčem.

Vyčerpání mentální je často doprovázeno i tělesnou únavou a slabostí, ale také se záškuby končetin, případně přímo s křečemi. Tyto záškuby jsou mimovolní a doprovází je chlad končetin. Pacient, který potřebuje Zincum metallicum, musí s nohama neustále hýbat, i když je cítí jako ochablé.

Je to lék na bolesti zad, které jsou zhoršené vsedě.

Etiologicky je Zincum metallicum vhodné pro pacienty, kteří vykazují výše uvedené příznaky a kde se v anamnéze setkáme s přepracováním, přetížením, stresem, probdělými nocemi a nebo se jedná o osoby, které nesnáší sebemenší množství vína či alkoholu.

Kromě lidí obecně pracovně exponovaných to je lék i přetížených školáků.

Je to lék na nespavost, opět v důsledku přetížení, ale nespavost je zde potencovaná i neklidem a záškuby nohou.

Další indikací tohoto léku je syndrom neklidných nohou. Případně lze tento lék využít u varixů, které doprovází tento syndrom.

Co se týče modalit tohoto léku, potíže se horší vždy hlukem, hladem, alkoholem, nedostatkem spánku, ale také potlačením fyziologického výtoku, ať už je to rýma, kašel, moč, stolice či například menstruace. Zlepšení přináší uvolnění výtoků a jídlo, případně pohyb.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.