Vad řeči dětí předškolního věku je poměrně velké množství. Patří mezi ně opožděný vývoj řeči, dyslálie, koktavost, breptavost a dysartrie.

Reklama: Oscillococcinum

Dyslálie čili patlavost je nejčastější vadou řeči, potíže má až 40% předškoláků, převažují chlapci. Dítě špatně vyslovuje jednu anebo více hlásek. Jedná se o funkční poruchu, kdy je hláska tvořena na nesprávném artikulačním místě.

Příčinou může být genetická dispozice, porucha sluchu, lehká mozková dysfunkce, motorická neobratnost, anatomická odchylka mluvidel (přirostlá podjazyková uzdička, vady skusu, anomálie patra, zubů, rtů či defektní chrup.

Opožděný vývoj řeči se projevuje u dětí kolem 3.roku věku, dítě má malou slovní zásobu, řeč je obtížně srozumitelná, komolí slabiky, slova, tvoří jen dvouslovné anebo tříslovné věty.

Koktavost je porucha plynulosti řeči, dítě zadrhává. Asi z 50% je to vada dědičná, ale často se objevuje po nějakém emotivním zážitku.

Léčení vad řeči by měla být komplexní a individuální, včetně preventivních opatření. Děti s vadou řeči, nejčastěji mezi 4.-5.rokem věku, často navštěvují logopedickou poradnu, kde se učí správné výslovnosti.

Základem prevence vad řeči jsou následující zásady:

 • Od narození na dítě mluvte správně, nešišlejte.
 • Mluvte s dítětem, odpovídejte na jeho otázky, ukazujte mu nové věci.
 • Pojmenovávejte je, učte se básničky, říkanky, písničky.
 • Vyprávějte mu a čtěte pohádky, popisujte, co zrovna děláte.
 • Naslouchejte svému dítěti, i když řeč nemusí být vždy správná.
 • Nenechte ho dlouho sledovat televizi a trávit hodiny času u počítače anebo na mobilu.

Logopedickou péči lze podpořit i homeopatiky. Své tipy nejčastěji používaných homeopatik uvádí zkušená lékařka MUDr. Ilona Ludvíková:

 • Lachesis mutus 15 C - ke zlepšení kontinuity, plynulosti řeči
 • Lycopodium clavatum 15 C - zakoktávání se na první slabice, nízké sebevědomí, obavy, že se mu budou smát
 • Aconitum napellus 30 C - koktavost, zadrhávání řeči po prožitém šoku, úleku (autonehoda, strašidelný film, trestný čin apod.)

Další tipy k podpoře psychického stavu předškoláčků:

 • Staphysagria 15 C - potlačené emoce, dusí v sobě vztek, že musí něco dělat
 • Coffea cruda 15 C - nespavost z důvodů radostného vzrušení, neklid, extrémně se těší do školy

Dávkování: 1-2x denně 5 granulí do zlepšení

Je také dobré podpořit psychomotorický vývoj dítěte individuálně nastavenou léčbu na míru lékařem homeopatem na základě osobní konzultace.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.