V dnešním článku bych chtěla zmínit problematiku zejména v oblasti kynologie a tou je kryptorchismus. 

Co je to kryptorchismus? Jde o stav nepřítomnosti jednoho (jednostranný kryptorchid) nebo obou (oboustranný kryptorchid) varlat v šourku. U psa by měla být obě varlata sestouplá do 8 týdnů věku. Jde o vrozenou genetickou vadu, kterou nesou oba (nikoli pouze jeden!) rodiče daného postiženého potomka.

Znám spoustu případů, kdy majitel feny prohlásil: „Tím psem prosím nekryjte, dává ve vrzích kryptorchidy…“  Prosím, takto NE! V tomto případě neobviňujte jednoho z páru, ale oba rodiče. Vy volíte kdo, s kým a za kolik. Vy ovlivňujete výběr dvou jedinců, vy jste zodpovědní. A stejně tak, jako fena, která rodí vícekrát nutným císařským řezem, i ona tuto vadu předává dál nejen na své dcery, ale i na své syny.

Trocha teorie nikoho nezabije, takže co s tím, když už máme doma kryptorchida? Osobně bez jakýchkoli argumentů doporučím nesestouplné varle odstranit z dutiny břišní po dokončení růstu, tj. cca v 1 roce věku. U velkých plemen do 18 měsíců až dvou let. Je zajímavé, že většinou je nesestouplé pravé varle. Levé má k sestupu totiž kratší cestu, pro to pravé je cesta sestupu tedy náročnější.

Proč kastrovat? Z několika závažných důvodů. Tím nejdůležitějším je neohrozit život psa. Pokud je varle nesestouplé a je v dutině břišní, hrozí jeho torze a následné zaškrcení, které je život ohrožující, velmi bolestivé a vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Může se to stát kdykoli. Dalším důvodem, proč kastrovat, je nádorové bujení v nesestouplém varleti. Proč nádorové? Varle je normálně umístěno v šourku. Oproti břišní dutině je to tedy místo s nižší teplotou. Nižší teplota je nutná pro produkci životaschopných spermií. Pokud varle zůstává v dutině břišní, tedy ve vyšší teplotě, způsobuje to abnormální vývin varlete, hormony se produkují ne tak, jak by měly a vznikají nádorové změny.

Dalším důvodem je zamezení problému s prostatou. Je dokázáno, že většina nekastrovaných psů starších 8 let má potíže s prostatou. Kastraci tak většinou musí stejně potom podstoupit. Jen už může být pozdě. Toto vše jsou nejdůležitější důvody, neohrozit život psa. Dalším důvodem, proč kastrovat je nepoužívat tohoto jedince dále v chovu.

V mé praxi se častěji setkávám s muži než ženami, kteří jsou proti tomu svého psa vykastrovat.

Homeopatická pomoc

Nejsem příznivec tomuto stavu pomáhat jinak než kastrací, ale pokud se jedná o štěně, kterému varle „lítá“ v tříselném kanálu a je aspoň nějaká šance, že nakonec bude na svém místě ve varleti, za pokus využít homeopatické pomoci to stojí. Nicméně takového jedince bych dál do chovu já osobně již nepoužila. Je tolik psů…

Frekvence podávání homeopatik je až 3x denně, volím různé potence, aby se „to hýbalo“.

  • Pro psy zavalitého typu a těžší volím lék Calcarea carbonica v nízkém ředění, tedy 5 nebo 9 C.
  • Pro zaostalé štěně ve vývinu volím lék Baryta carbonica 15 C.
  • Pro psy naopak hubené a nohaté volím lék Calcarea phosphorica 5 nebo 9 C.
  • Dále doporučuji léky Causticum 15 C a Pulsatilla 15 C u absence pravého varlete, které „lítá“ tříselným kanálem. Může se kombinovat i více léků najednou.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.