V dnešním článku bych ráda zmínila možnosti péče prostřednictvím homeopatik a Schüsslerových solí u pacientů, které postihl zánět mozku.

Čím dál častěji se setkávám s přecitlivělými jedinci, jejichž diagnóza zní buď GME (Granulomatózní meningoencephalitis) nebo jakýkoli nález na CT hlavy v podobě různých zánětlivých ložisek na mozku. Nález nemusí být zhoubný, ale každopádně znepříjemňuje život jak zvířeti, tak majiteli.

Majitel u svého zvířete pozoruje změny chování, hysterii, hyperaktivitu či naopak spavost a únavu. Může se objevit epilepsie. Zvíře vyhledává tmavé místnosti a dává jim přednost před sluncem, je velmi citlivé na zvuky, vyhledává ticho a klid. Má problémy při cestování autem např. v tunelech, kde jsou světla, která se střídají s tmou. Dost často nemá rádo dotyk, reaguje špatně na silné zvuky, sirény, fén, kuchyňské spotřebiče, elektrický střihací strojek. Pokud se doma chystáte něco vrtat, vezměte takového jedince pryč z těchto prostor!

Dost často pozorujeme u takových zvířat třes hlavy, zvíře má hlavu nezřídka na stranu, může být dezorientované, či se točit do kola, dlouhou dobu koukat na stěnu naproti sobě, kde absolutně nic není. Jedinci s onemocněním mozku nemají rádi hlazení po hlavě a tomuto kontaktu se vyhýbají. Není se čemu divit, bolí je totiž hlava. U postiženého jedince vidíme tzv. těkavé oči, hodně mrká, může být šilhání. Toto všechno mohou být projevy onemocnění mozku.

Mezi další neurologické onemocnění, týkající se často mozku patří i epilepsie, a samozřejmě nádorová onemocnění. Rakovinou se zabývat v tomto článku nebudu. Jedinci, s kterými pracuji, nemají nádorová bujení a nálezy hlavy (mozku) obsahují pouze tzv. ložiska, kde jsou vidět změny, zánět. Tyto změny se však mohou v některých případech zcela vyléčit.

Je třeba u takovéhoto jedince podpořit CNS. V každém případě dávám Schüsslerovy soli č. 5 (Kalium phosphoricum). Zvířeti se tabletka rozdrtí nebo rozpustí ve stříkačce a podá. Obvyklé dávkování je jedna tabletka ráno a jedna večer.

Co se týče homeopatik, vždy dávám Pyrogenium 9 C na zánět, Arnicu montanu 9 C na hojení a bolest mozku, Phosphorus 9 C na vitalitu a prokrvení a také Zincum metallicum 9 C, který výborně působí na CNS a podporuje jeho funkci. Dle konkrétního jedince a příznaků pak i některé těžké kovy.

Na závěr bych ráda upozornila na to, že je třeba u těchto problémů navštívit veterinárního lékaře – specialistu neurologa, který vždy musí udělat potřebná vyšetření, která jsou samozřejmě nákladná (CT hlavy, MRI, odběr mozkomíšního moku). Ale bez nich není možné léčit! 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.