Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Práce s textem, aneb jak se učit efektivně?

Autor: Mgr. Magda Devátová

Ve třetí části tématu týkajícího se efektivního učení se podíváme na důležitou součást učebního procesu - schopnost pracovat s textem. Častokrát na nás tlačí čas současně s potřebou se v textu co nejlépe vyznat, pochopit ho a zapamatovat. Pojďme se nyní soustředit na způsob, kterým si lze tento úkol ulehčit.

Ilustrační foto

Práci s textem si můžete rozdělit přibližně do třech fází:

  • vytvoření základního přehledu bez podrobného čtení textu;
  • čtení a shrnování, tedy opakování významných pojmů a vztahů mezi nimi;
  • upevnění znalostí pomocí schématu a skrze srovnání s už známými informacemi.

Základní přehled

Úvodní fáze vám umožní vytvořit základní strukturu. Přečtěte si nejdříve název článku, všimněte si pojmenování jednotlivých kapitol a podkapitol. Přitom si můžete pomoci vizualizací struktury přečteného. Představte např. strom, do jehož kůry je na kmeni vyrytý název článku a větve nesou pojmenování jednotlivých oddílů. Podobně si můžete vytvořit představu skříně, kterou si označíte názvem celého textu a její jednotlivé zásuvky „popíšete“ nadpisy kapitol či podkapitol.

Podívejte se na všechny tučně vytištěné nebo jinak zvýrazněné pojmy. Uvědomujte si přitom, do kterého oddílu náleží. Povzpomínejte, co už o nich víte, pokuste se odhadnout vztahy mezi nimi. Můžete si je zařadit do vizualizované struktury jako např. lístky na jednotlivé větve, popř. předměty do zásuvek skříně.

Všimněte si obrázků. Nechte je na sebe působit. Uvědomte si, jaký pocit ve vás vyvolávají. Informačně velmi bohaté bývají grafy. Prohlédněte si je, ponechte si čas na základní pochopení vztahů. Propojte si obrázky i grafy s názvy kapitol.

Podívejte se na závěr článku, zda je tam souhrn, a pročtěte si ho. Poté se pokuste odpovědět na dvě otázky: „O čem to celé je?“ a „K čemu by se mi mohly tyto informace hodit?“.

Nepodceňujte tuto úvodní část. Umožní vám pochopit a podržet si hlavní myšlenku autora. Získáte základní přehled, do kterého se snadněji vkládají další informace. V neposlední řadě zvýšíte šanci, že vás článek něčím zaujme.

Čtení a shrnování

V druhé části se budete propracovávat textem se snahou o jeho pochopení a zapamatování. Pokud je článek krátký, můžete si dovolit přečíst ho celý naráz. Jinak je doporučováno pokračovat ve čtení po odstavcích. K zapamatování využijte různé paměťové strategie, které jsou podrobněji přestaveny v druhém díle článku „Jak se učit efektivně“. Investujte především do pochopení významu důležitých pojmů. Na konci každého odstavce si shrňte přečtené vlastními slovy, nejlépe zpaměti, za použití vlastních formulací. Poměrně účinné je představit si posluchače sedícího proti vám, který vám zaujatě naslouchá a vy se snažíte, aby pochopil, co mu sdělujete. Pokud si označujete text barevně, je vhodné počkat až na tuto chvíli. Lépe odhadnete klíčová slova a myšlenky, neboť podtrháním větší části textu riskujete, že zanikne účel, zdůraznit jen to nejpodstatnější.

Na závěr se pokuste shrnout článek celý. Soustřeďte se zejména na ty části textu, které považujete za nejdůležitější, ale najděte si čas i na fakta, která vás něčím pobavila či překvapila. Čtení a shrnování je zdlouhavá a náročná fáze, které by měla být věnována zvýšená pozornost. Umožní vám získat podrobné informace a lépe pochopit vztahy. Současně je třeba neztratit se v podrobnostech. K tomu vám napomůže stálé uvědomování si základního přehledu získaného v úvodu.

Schéma a srovnávání

Na závěr je třeba nové informace ukotvit a propojit s už známými pojmy a představami. Využít můžete schéma, které si nakreslíte nyní nebo si je vytváříte už od začátku práce s textem a postupně doplňujete. Schéma by mělo obsahovat všechny podstatné pojmy. Můžete je umístit podle určitého systému (např. hierarchicky od shora dolů nebo od středu k okrajům). Propojte se čarami či šipkami, nadepište nad ně charakter vztahů. Používejte spíše jednoslovné výrazy, popř. krátká slovní spojení. Osvěžte si schéma barvami, zestručněte ho pomocí obrázků a symbolů. Srovnejte vytvořené schéma s tím, o už o tématu víte z jiných článků. Pokud máte dostatek času, můžete si dřívější informace nalistovat, popř. formou hesla připsat k vypsaným pojmům. Tvorba schématu napomáhá upevnit si základní strukturu, kterou jste získali na počátku, spolu s dobrým pochopením pojmů a souvislostí, které ukrývá. Připomenutím si toho, co už o tématu víte z dřívější doby, vám umožní vsadit nové informace do určitého kontextu, všimnout si nových souvislostí, nahlédnout na problém z různých úhlů.

Je možné, že se vám po přečtení tohoto článku může zdát investice do zpracování textu neúměrně vysoká. Ve výsledku si však skutečnou časovou dotaci a hloubku zpracování jednotlivých fází volíte sami. Můžete se zaměřit na vytvoření základní struktury, koncentrovat se spíše na čtení a shrnování či věnovat největší péči vytváření schématu a srovnávání. Vyměřte své úsilí přesně tak, jak potřebujete. Myslete na cíl, s jakým k učení přistupujete, zvažte výstup, který od sebe na konci očekáváte, stejně jako své silné a slabé stránky či podmínky, které k učení máte. Dobré je však nevynechat ani jeden z představených kroků, byť byste mu věnovali krátký okamžik a naplnili ho jen základně.

Ať vám jde učení o trochu lépe a techniky jsou prostředkem, který kreativně použijete pro své vzdělání a potěšení.

 

 


 

Reklama: Oscillococcinum

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Mgr. Magda Devátová

Autor: Mgr. Magda Devátováučitelka, psycholožka

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 29.11.2021 16:45

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze