Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Jak se učit efektivně???

Autor: Mgr. Magda Devátová

Lidé kolem nás, a často i my sami, používáme věty typu: „Kdybych si pamatoval víc, třeba jako můj kolega…“ nebo „Už si věci nepamatuji tak snadno, jako dřív…“. Ano, do jisté míry je schopnost pamatovat individuální, podmíněna geneticky a ovlivněna věkem. Na druhou stranu si každý z nás může vyzkoušet, osvojit a začít používat strategie, které paměť posílí. Čtěte dál a vybírejte…

Ilustrační foto

Paměťové strategie

Paměť je schopnost využít minulé zkušenosti pro řešení současných problémů. Je to proces, při kterém dochází ke kódování, uchování a znovu vybavení informací. Podpořit můžeme všechny fáze, a to skrze rozmanité strategie. Ještě před tím se však pojďme zamyslet nad svým cílem - proč, kam a jakým způsobem míříme.

Než se pustíte do konkrétního učení zvažte:

  • proč si daný text chcete zapamatovat;
  • v jakém rozsahu a hloubce;
  • na jak dlouhou dobu by měla být informace uložená;
  • kolik času a energie chcete či máte možnost do učení se vložit.

Tato krátká prvotní úvaha vám pomůže vybrat vhodný přístup. Pokud vezmete v úvahu všechny aspekty, můžete například zjistit, že si sice přejete znát údaje velmi podrobně, ale času mnoho nemáte. Je tedy nutné omezit obsah a vybrat informace, které jsou pro nás nejdůležitější. Ty pak kvalitně, s vysokým nasazením, zpracovat. Nebo si uvědomíte, že je dostačující získat o daném problému určité obecné povědomí. Přitom sice máte dostatek času, ale současně vás text příliš nepřitahuje. Bude tedy postačovat paměťová strategie, která je méně náročná a nevyžaduje hluboké propracování smyslu sdělení. Současně můžete pro podpoření vaší motivace zkusit přece jen najít v textu nějakou zajímavost či pro vás překvapující fakt.

Proces kódování začíná už ve chvíli, kdy spatříte obrázek, slyšíte první tóny melodie nebo třeba uchopíte nástroj, abyste se s ním naučili zacházet. Cesta, kterou informace přijímáte, závisí nejen na typu zkoumaného objektu, ale i na způsobu, který při kontaktu se světem preferujete. Můžete být vizuální typ, který je citlivý na zrakové podněty, auditivní typ, který upřednostňuje sluchové vnímání nebo typ kinestetický, který si informace nejlépe zakóduje skrze hmat či pocity. Na základě znalosti svých preferencí si můžete doplňovat ten typ podnětů, který je pro vás přitažlivý. Používejte barevná označení, přikreslete jednoduché obrázky, symboly nebo grafy. Čtěte si text nahlas, u různých témat využívejte různé zabarvení hlasu, hlasitost či rytmizaci. Prohlédněte si, aspoň v představách, objekty, o kterých se učíte, propojte si větu nebo text v odstavci s pocitem, který ve vás vyvolává.

Většinou nejsme „čistý typ“ a k procesu kódování využíváme více smyslových modalit, což lze samozřejmě využít. Tím, že se např. do knihy nejen díváte, ale také si ji nahlas čtete, otevíráte více cest pro vstup podnětů.
Pokud si musíte údaje zachovat delší dobu, je potřebné pracovat s jejich významem. Tedy hledat smysl slov či textu a díky přesnému pochopení je integrovat do vlastního myšlenkového světa, tzn. logickou vazbou propojit s tím, co už znáte. Skutečně velmi účinnou strategií, která povede k propracování významů a zajišťuje rychlou zpětnou vazbu, je pokusit se vysvětlit naučený text někomu jinému.

Princip práce s významem můžete využití i u slov, které vám sami o sobě žádný smysl nedávají nebo nemají mezi sebou žádnou logickou souvislost, na základě které byste je mohli propojit. V tomto případě můžete dodat smysl sami. S tímto přístupem velmi často pracují tzv. mnemotechnické pomůcky. Např. s anglickým slovíčkem „boy“ můžeme spojit český výraz „boj“ a vytvořit pro sebe spojení „bojující chlapci“. Podobně můžeme hledat zapamatovatelnější formu i u letopočtů. Např. datum počátku II. svět. války (1.9.1939) lze rozložit na dvojice čísel 19, 19, 39. Podobně den popravy 27 českých pánů (21.6.1621), rozdělíme na 21, 6, 1, 6, 21, navíc součtem 21 + 6 = 27 získáme počet popravených. 

Další možností je převézt písmena do slov a z nich vytvořit smysluplnou větu. Příkladem může být známá pomůcka pro zapamatování římských číslic (I, V, X, L, C, D. M): Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. Nebo opačný postup, kdy z prvních písmen seznamu slov sestavíte nové slovo nebo větu, s jejíž pomocí si snadněji vybavíte původní názvy. Např. pokud zpřeházíte zjednodušené názvy zde tučně uvedených základních paměťových strategií (význam, absurdita, neobvyklost, dramatičnost, opakování, správnost, typologie, erotika, představivost, uklidnění, spojení s já), získáme větu: Vando, stepuj!

Dále můžete využít kategorizace. Seznam přátel si zapamatujete lépe, pokud jejich jména seskupíte podle určité charakteristiky do skupin (ideálně nejvýše sedmi). Pak si zapamatujete tyto skupiny a na základě asociací si vybavíte i jména lidí v jednotlivých skupinách.

Paměťovou pomůckou může být propojení slov do příběhu. Seznam vybraných zástupců hlodavců: veverka, sysel, myš, krysa, hraboš, hryzec, norník, křeček, bobr, dikobraz a osmák nás může inspirovat k větě: „Veverka s bobrem si hrabali noru, pak si tam po osm dní syslili a křečkovali, dokud se do nich nezahryzla myš, nebo krysa?“ Pozornému čtenáři neunikne, že v seznamu chybí dikobraz. Abychom ho doplnili, můžeme zapojit svou představivost a celou větu umístíme ve své fantazii jako kreslený vtip na stránku Dikobrazu.

Právě využití představivosti je další, oblíbenou pomůckou k zapamatování. Poměrně známá je metoda loci, kdy si seznam věcí zapamatujete tím, že se v představách pohybujete ve známém prostoru (např. v domě) a na různých místech zanecháváte předměty ze seznamu. Současně je s tímto místem určitým způsobem propojujete.

Hledat můžete nejen logickou souvislost, ale někdy ke snadnějšímu zapamatování poslouží absurdní nebo neobvyklá spojení. Takto můžeme, při současném použití metody loci umístit potraviny z nákupního seznamu na neobvyklá místa – rohlíky zasadíme do květináčů, salám nalepíme jako magnetky na ledničku apod.

Podobně nás aktivizuje, dodáme-li informacím dramatický nebo erotický nádech. Např. pro zapamatování si tísňových telefonních linek by mohla posloužit vizualizace hořícího domu, kde přijíždí nejdříve hasiči a z rybníka čerpají vodu (linka 150, 0 si představíme jako rybník), potom zdravotníci zachraňují život pěti lidem s popáleninami (linka 155, 5 jako pět lidí), nakonec přichází policie, aby odhalila, kdo požár založil a nasazuje zločinci pouta (linka 158, 8 jako pouta. Poměrně snadné je také zapamatovat si prvky VI. A skupiny periodické tabulky (O, S, Se, Te, Po), pokud jejich názvy propojíme do známé věty: „Ó slečno, sejměte též podprsenku“.

Velmi účinné je propojení informací se sebou samým, svými zkušenostmi, popř. životem či zkušenostmi svých známých.

Běžně využívanou strategií pro uchovávání paměťové stopy, je opakování. Pokud máme méně údajů, dostačuje opakování celého textu najednou. Jestliže je údajů více, je třeba si rozdělit text do smysluplných úseků a mezi takto rozdělené učivo vkládat pauzy. Zapamatování napomůže také střídání prostředí, ve kterém se učíte. Je dobré mít na paměti, že si při opakování lépe zapamatujeme údaje z počátku a konce, zatímco informace uvedené uprostřed nám mohou uniknout. Je tedy potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

V případě, že vás čeká zkouška, z které máte velkou trému, můžete využít efektu tzv. přeučení. Tedy opakovaní textu i poté, co ho dokonale ovládneme, což zajistí mimořádně pevný zápis informací. Pokud vám to vyhovuje, můžete proces zapamatování si bezpracně posílit spánkem. Na ukládání se totiž podílí fáze REM spánku – tedy spánku, ve kterém se nám zdají sny.

Završením paměťového procesu je schopnost opětného vybavení. V přesné reprodukci mohou někdy bránit nesprávné asociace, které jsme si při kódování vytvořili. Proto je poměrně důležité učit se (např. básně, letopočty) správně hned napoprvé. Pokud se vám při snaze o znovu vybavení objeví najednou prázdno, popř. máte dané slovo „na jazyku“, ale nejste schopni si na něho vzpomenout, může napomoci uvolnění, třeba skrze přesunutí pozornosti k jinému tématu, prohloubení dechu nebo uvolnění svalů. Informace se pak často vynoří sama.

Toto není samozřejmě úplný seznam paměťových technik. Další podrobnosti a více informací můžete nalézt v níže uvedených knihách a odkazech. Konkrétní kroky jsou teď na vás. Zvažte, která cesta je pro vás nejlepší. Zda zkusíte věnovat pozornost vstupu informací, zda preferujete vytvoření logické vazby či je pro vás přirozenější využít své představivosti, zda se zaměříte na opakování… anebo prostě jednotlivé techniky zkombinujete podle svých potřeb. Najděte si vlastní přístup a využijte jej jako jeden ze svých zdrojů.

Tipy na knihy k danému tématu:
Bragdon, A. D. & Gamon, D. (2009). Nedovolte mozku stárnout. Praha, Portál.
Suchá, J. (2012). Cvičení paměti pro každý věk. Praha, Portál
Lairová, S. (2011). Trénink paměti. Praha, Portál.

Několik praktických mnemotechnických pomůcek můžete najít např. na stránkách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnická_pomůcka

 

 

 

 

Reklama: Sedatif PC

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Mgr. Magda Devátová

Autor: Mgr. Magda Devátováučitelka, psycholožka

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 12.5.2021 20:13

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze