Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Rozhovor s Katarinou Michel: "Bachovy esence uleví našim emocím"

Autor: MUDr. Eva Kettmannová

Představujeme našim čtenářům paní Katarinu Michel, lektorku Bach International Education Program (Mezinárodně certifikovaný vzdělávací program o Bachových květových esencích), autorku nové knížky „Bachovy květové esence od A do Z“ a dalších knih o Bachových esencích, které vyšly v různých jazycích.

Ilustrační foto
Zdroj: Ludmila Kindlová

V češtině vyšla její knížka “Odvážným ženám patří svět“. Ráda bych na název této knížky navázala: U jakých „civilizačních“ potíží u žen má Bachova terapie největší přínos v dnešní uspěchané době?

"Bachova terapie pomáhá zvládat nepříjemné, zatěžující emocionální stavy, kdy člověka ovládá smutek, strach, nejistota, neschopnost rozhodnout se, podrážděnost, pocit naprostého selhání, nespokojenost a vnitřní napětí. Právě proto, že se zaměřuje na emoce, pomáhá tato terapie ve všech situacích všem lidem, kteří se ocitnou pod tíhou svých negativních emocí.

Pro ženy je obzvlášť užitečná, protože jak známo, ženy jsou svým emocím nejvíce otevřené. V dnešní uspěchané době, kdy jsou na nás kladeny vysoké nároky jak v soukromém životě, tak v profesním a společenském životě, nám esence pomáhájí udržet si jasnost, vnitřní sílu a stabilitu svého Já. Proto jsou skvělým pomocníkem ve chvíli, kdy se žena cítí vyčerpána povinnostmi mezi domácností a prací..., když má pocit méněcennosti vůči mladším kolegyním, nebo obavy o svůj partnerský život, protože se necítí být dostatečně přitažlivá, apod.

Esence pomáhájí rovněž nastávajícím maminkám v období těhotenství a při porodu, když mají strach o své dětátko, případně se nesnadno vyrovnávají s fyzickými změnami tohoto období. Rovněž tak i ženám, které již dosáhli vrcholu svého ženství a otvírá se před nimi nové, další období tzv. moudrosti a nadhledu a oni malí problém přijmout tuto změnu a vyrovnat se s ní."

Jak je to u mužů, s jakými potížemi se na Vás obracejí nejčastěji?

"Muži se často cítí v dnešní době přetíženi povinnostmi a očekáváním, které na ně klade nejen společnost, ale i rodina. Myslím, že jedna z dalších změn, která na nás v nejbližší době čeká, je změna pohledu muže na sebe a i změna společenského pohledu na muže. Muži jsou stejně jako ženy milující a citlivé bytosti. Tato skutečnost je však často opomíjena. Muži se často cítí býti pod tlakem, neb je od nich očekáváno, že budou automaticky rozhodní, úspěšní, finančně nezávislí a budou vše ovládat svou silou. Emoce k nim jaksi nepatří.

A tak se často setkávám s muži, kteří chtějí na jednu stranu těmto očekáváním vyhovět, protože nechtějí nikoho zklamat - obzvlášť ne své partnerky a svá předsevzetí, ale přitom sami cítí, že některé role už dál hrát nechtějí. Občas se obávají mluvit o svých emocích, jakoby to k sobě nepatřilo - muž a emoce...?! Když se ale otevřou, jsou neuvěřitelně upřimní, spontánní a odhodláni stát plně za novým poznáním a dokonce i překročit hranice, které jim vymezují jisté společenské předsudky."

Kniha „Bachovy květové esence od A do Z“ je plná estetických obrázků a fotek na kvalitním papíře, což u mě většinou vyvolává jistou nedůvěru - zda to nebude na úkor informací. Po bližším seznámení se s obsahem průvodce s potěšením zjišťuji, že informace k jednotlivým lékům jsou velice systematicky a přehledně zpracované, srozumitelné pro laika a přínosné i pro pokročilého terapeuta. Mohla byste našim čtenářům na nějakém příkladu vysvětlit pojmy “blokovaný stav“ a „potenciál v rozvinutém stavu“?

"Pod blokovaných stavem se skrývá jednání člověka, které nevychází z jeho pravé podstaty, z jeho skutečného bytí, nýbrž je ovlivněno negativními emocemi. Ta největší a nejrozšířenejší je určitě strach. Strach, že něco nezvládneme, nezískáme, že někoho zklameme, že něco, či někoho ztratíme, apod. Člověk, který jedná pod strachem, nikdy nejedná ze své pravé síly. Strach dominuje jakémukoliv jeho kroku. Uvědomit si tuto skutečnost znamená první krůček k nápravě. Strach se odehravá pouze v naší hlavě a v našich představách. Skutečný život se strachem nemá nic společného!

Student, který má strach před zkouškou, že ji nezvládne, je naprosto pohlcen touto emocí. Vnímá pouze tento strach a hlavou se mu honí tisíce myšlenek o vlastní neschopnosti a o tom, co vše ještě neví, co nezvládnul, jak to všechno špatně dopadne. Bojí se a cítí se touto emocí zcela pohlcen. Pokud si vezme například esenci Mimulus, která je právě na tyto stavy určena, je schopen si uvědomit, že jisté napětí sice pocituje, ale cítí i svou vnitřní sílu a odhodlání zkoušku udělat. Jeho postoj k situaci je najednou jiný. Ví, že ho čeká jistá zátěž, ale ví, že má sílu ji zvládnout. Emoce nepohltí jeho, ale on ovládá tuto emoci. A v tom je kvalitativně velký rozdíl. Potenciál v rozvinutém stavu je popis skutečné podstaty člověka – jeho síly, schopností a talentu. To, co člověk v sobě skutečně má, co mu je vlastní, pokud to nezastíní negativní emoce."

Vraťme se ještě k Vaši nové knize. Podtitul zní „38 esencí k harmonizaci těla a duše“. Kde jsou podle Vás limity klasické medicíny v léčbě chronických onemocnění?

"Dr. Bach, sám jako klasický lékař, již téměř před sto lety zjistil, že stejná nemoc u každého člověk vyvolává jiné reakce a každý člověk bude na stejnou nemoc reagovat jinak. A v tom je ten zdánlivě banální, ale ve skutečnosti obrovský význam, který překračuje jakékoliv limity. V individualitě člověka. Klasická medicína, které si mimochodem nesmírně kvůli její diagnostice vážím, léčí nemoc. Jenomže za nemocí se skrývá člověk - jediněčná individualita, duše. A ten člověk potřebuje uzdravit, dostat se zpátky do rovnováhy, do harmonie se sebou a s okolním světem. Pochopit nemocného člověka jako individualitu, komplexně, celý jeho malý vesmír. V tom je krok k pravému uzdravení se. Někde tam leží úkol medicíny budoucnosti. Na tomto poli máme všichni ještě hodně práce, protože limity si stavíme pouze my sami v našich představách a očekáváních."

Zaujali mne Vaše semináře, které vedete u Bodenského jezera na téma “Buď sám sebou - žij svůj život!“ (volný překlad „Lebe was du bisst!“). Cituji: „V dnešní době se mnozí lidé staví do určité role, záleží jim hlavně na tom, jak působí navenek na své okolí (podle motta: „Mehr Schein als Sein“). Na druhé straně roste touha po autenticitě.“ Co nám podle Vás vlastně brání být samy sebou, žít svůj život?

"Opět - naše představy o sobě a okolním světě, naše očekávání, naše zažité role. U každé konzultace, kterou s klienty vedu, jsem pokaždé fascinována, když vidím, kolik síly a kolik schopností se v každém člověku skrývá - a zároveň, jak málo jsme schopni si tuto sílu uvědomovat a žít. Výchova, společenské normy, zažité tradice, jistoty - to všechno hraje v našem životě velikou roli. A někde mezi tím je naše naše srdce, touhy duše, víra v dobro, radost a lásku. Někdy je těžké tyto dvě roviny skloubit – to, co člověk má, nebo-li musí a to, po čem opravdu prahne jeho duše. Ale o tom je život - odkrývat to dobré a radostné v nás - stát za tím a naplno to žít."

Jaké jsou Vaše další plány do budoucna. V které oblasti byste chtěla své semináře dál rozvíjet?

"Momentálně pracuji na dokončení jedné malé knížky, něco jako poradce, o Bachových esencích pro jedno německé nakladatelství. V létě mě čeká práce na jednom větším projektu na téma žárlivost. Myslím si, že tímto směrem se budou ubírat i mé další semináře. Žijeme opravdu ve velice zajímavé době, kdy se lámou naše zažité představy o životě a našem bytí v něm. Dává nám to všem ohromnou šanci vyrůst dál, překročit své stíny a žit opravdu to, po čem všichni toužíme - Radost a Lásku."

Děkuji za rozhovor.

MUDr. Eva Kettmannová

 

Poznámka redakce:

Knihu Katariny Michel "Bachovy květové esence od A do Z" si můžete zakoupit zde: eshop.bachovaterapie.cz/zbozi/3524/Bachovy-kvetove-esence-od-A-do-Z---K-Michel.htm

 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

MUDr. Eva Kettmannová

Autor: MUDr. Eva Kettmannováalergolog a klinický imunolog, odborník v homeopatii

Eva je spoluautorkou Světa homeopatie. Stála u jeho tvorby a mnoho let se aktivně podílela na jeho každodenním chodu. Pro budoucnost homeopatie v České republice považuje za nezbytné, aby se v homeopatii erudovaní lékaři podíleli na zvyšování informovanosti pacientů o možnostech této léčby, proto spolu s Lucií vytvořily časopis "Okénko do Světahomeopatie", který je distribuován do čekáren praktických i odborných lékařů a do lékáren. Eva má svou lékařskou praxi zaměřenou dnes již výlučně na celostní medicínu. Kromě homeopatie využívá i Bachovu terapii, Schüsslerovy soli, aromaterapii, gemmoterapii a diagnostickou metodu EAV. Při plánování témat pro Svět homeopatie ji inspirují vlastní pacienti, jakož i její čtyři děti. Svůj volný čas ráda tráví v přírodě s nordic walking hůlkami, cvičí jógu a nejraději  čte klasickou literaturu.

Jak sama říká: "Dobrý homeopat musí být trochu psycholog, trochu vědec a současně i umělec, aby dokázal pochopit pacientův problém a najít řešení (nikoliv podle tabulek a guidelinů jako v klasické medicíně). Je to obrovská výzva, nutí člověka, aby se celý život vzdělával, přehodnocoval své názory a postoje a hledal definici slova „zdraví“ v různých oborech a oblastech života. A to mě právě na této metodě fascinuje - je důstojná nejen k pacientovi, ale také k lékaři, dává mu možnost jít svoji vlastní cestou."

Motto: „Homeopatie nám lékařům vytrvale připomíná, jakou má naše tělo úžasnou vrozenou schopnost sebeléčení.“

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 2.10.2022 04:41

COPYRIGHT © 2010 - 2022 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze