Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Asparagus (Chřest) je lék na prostatu a ledviny? Dříve homeopaté užívali tinkturu z chřestu na ledvinové kameny. Při akutním zánětu močového měchýře, když nemáte po ruce žádný lék, můžete uvařit čaj z chřestu a petržele, který má účinek na diurézu a může vám pomoci. Kromě působení na zánět močových cest působí lék v homeopatickém ředění také na rýmu, bolesti levého ramene. Tento lék u nás bohužel není v homeopatickém ředění dostupný.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Podpořte nás

Provozovatel webového portálu Svět homeopatie.cz Homeopatická lékařská asociace

Finanční dar

Homeopatická lékařská asociace čerpá finanční prostředky především od svých smluvních partnerů a také z prodeje knih různým cílovým skupinám. Tyto finanční prostředky však stačí pouze na částečné krytí nákladů společnosti, především pak její běžné činnosti. Vstupte do partnerství s Homeopatickou lékařskou asociací, podpořte některý z našich projektů nebo přímo s námi nějaký projekt zrealizujte.

Podpora sponzorskou účastí

Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy „příspěvek s protiplněním". Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů. Sponzorovat nás může jak jednotlivec, tak firma. Každá koruna se počítá, každá koruna pomůže dobré věci.

Kupte si knihu, kterou vydala Homeopatická lékařská asociace

Nebo podpořte vydání nové knihy s odbornou tématikou v oblasti léčby homeopatickými léky. Podpořte dobrou věc! Knihy, které vydala HLA lze zakoupit na http://www.hla-homeopatie.cz/publikace.php

Poskytněte nám reklamní a propagační plochy

Důležitou činností Homeopatické lékařské asociace jsou informační kampaně zaměřené na osvětovou činnost. Chceme, aby široká veřejnost získala kvalitní informace z odborných kruhů, od lékařů, o úspěšnosti léčby homeopatickými léky. Naším cílem je, aby homeopatie byla zastoupena v každodenní lékařské praxi a byla Vaším pomocníkem při léčbě nemocí.

Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy nejen na Vašich webových stránkách -zdarma, za zvýhodněnou cenu či formou výměnné spolupráce.

Účel darů či sponzorských příspěvků je s dárci a dárkyněmi vždy dohodnut a předem definován. HLA své dárce a dárkyně informuje o využití finančních prostředků. Účetnictví HLA prochází každoročně auditem, jehož součástí je zpráva auditora o hospodaření společnosti. Vítáme dárce a dárkyně z řad veřejnosti i soukromých firem, vítáme dárce-jednotlivce. Finanční podpora je možná formou darů (od fyzických i právnických osob) i sponzoringu od firem.


V současné době můžete podpořit například tyto aktivity
 • Provoz nových webových stránek pro širokou veřejnost www.svethomeopatie.cz
 • Fungování poradny pro lékaře studující homeopatii 
 • Realizaci konkrétních seminářů, konferencí, vzdělávacích akcí
 • Vydání odborného časopisu „Homeopatická revue“
 • Realizaci specifických, dárci na míru šitých, projektů

Daňové zvýhodnění dárců, dárkyň prostřednictvím darů

 • Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)
  Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.
 • Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)
  Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace najdete v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Přínos pro dárce a sponzory:

 • podpora odborné asociace, která podporuje vzdělávání lékařů a širokou informovanost odborné i široké veřejnosti
 • zapojení do chodu a směřování Homeopatické lékařské asociace
 • podpora šetrného způsobu léčby běžných onemocnění
 • daňové zvýhodnění v případě finančních darů a sponzoringu pro firmy i soukromé osoby

Pokud jste se rozhodli podpořit Homeopatickou lékařskou asociaci, velmi rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme různé varianty i výhody pro Vás. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Lucii Nestrašilovou, koordinátorku projektů HLA, na e-mailu: info@hla-homeopatie.cz nebo na telefonním čísle: +420 773 686 002.

Děkujeme Vám…

Číslo účtu Homeopatické lékařské asociace:
35-6323810267/0100
 

Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 22.3.2023 10:52

COPYRIGHT © 2010 - 2023 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze