Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Psychosomatický pohled na neplodnost II.

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

O reprodukčním zdraví mluvíme v případě schopnosti ženy či muže počít dítě, u ženy pak i donosit a porodit zdravého novorozence a to vše bez medicínských zásahů či asistence. Tento proces v širším kontextu zahrnuje vše, co víme (naše vědomosti), a jak podle toho každodenně konáme (naše rozhodnutí a dovednosti). 

Ilustrační foto
Zdroj: Shutterstock

Příčina neplodnosti bývá ze somatického hlediska obvykle v úrovni reprodukčních orgánů – vaječníků (hormonální nedostatečnost, cysty, polycystická ovaria, endometrióza), vejcovodů (neprůchodnost v souvislosti s endometriózou či infekcemi) a dělohy.

Pro celostní řešení tohoto problému je dobré se blíže seznámit s tím, co lze vyčíst z psychosomatické symboliky výše uvedených potíží, kterou uvádějí autoři zabývající se touto problematikou.

Obtíže s vaječníky obecně často vyjadřují na jedné straně potlačení sexuální energie a vlastních potřeb, frustraci, vztek a lítost z promarněných možností, selhání s pocitem „nejsem dost dobrá“, nadměrná očekávání, potlačení talentu a z toho plynoucí neradostnost a nedostatek sebevyjádření (= potlačená kreativita). Na druhé straně pak mohou být otiskem narušeného vztahu s matkou bezprostředně po porodu či odmítání otce v dětství. Nastolují také pozornost k tématu manipulace a viny.

Insuficience/nedostatečnost ovarií obvykle poukazuje na neplnohodnotnou pohlavnost, neochotu akceptovat ženu v sobě – „zdráhání“ stát se ženou se všemi důsledky – a někdy také na nevyváženost mužského a ženského principu uvnitř, kdy důsledkem je pak hormonální dysbalance.

Cysty na vaječníku mohou zobrazovat nesprávně nasměrovaný růst: „vývoj se uzavírá do sebe“, je neproduktivní a skrývá „tajemství“, které hrozí prasknutím, čímž dochází ke ztrátě „životní energie“. Dalším tématem pod obrazem rezidua jsou „spolknuté“ slzy (i transgeneračně) spojené s ženskými tématy, obtíže s mateřským principem (s přijetím vlastní mateřské/reprodukční role nebo obtíže ve vztahu s vlastní matkou). Třetím symbolickým významem je chybění odvahy přijmout a tvořit život a vytvořit si vlastní prostor pro vývoj podle své vůle (= potlačená kreativita).

Polycystická ovaria mohou vyjadřovat frustraci z nedobře chápané role ženy (potlačení, submise, vynucené kompromisy „jít přes sebe“, nezhojený konflikt s matkou), téma kontroly či oslabené osobní hranice a pocit osamocení ve světě, který generuje neuvědomělé strachy a obranu.

Endometrióza: děloha/děložní sliznice je atributem plodnosti, bezpečí a vnitřní hranice, představuje původní (pra)bažinu jako prvotní místo (s)tvoření, je hlavním symbolem ženství a s ním spojené cykličnosti a správně fungující vyjadřuje téma „být ženou s plodností na pravém místě“. Porušená funkce pak přináší rozpor s faktem „jsem žena“, vyjadřuje strach vstoupit do své ženské síly a role, signalizuje nadměrné přilnutí k nezávislosti či zahlcení odpovědností a kontrolou, nedůvěru ve svou schopnost vyrovnat se se životem, nemožnost se plně vyjádřit – potlačení sebe sama, své kreativity a vášně v životě. Znamená „jsem mimo své přirozené rytmy“ a je spojena s pocitem nedostatečné podpory.

Děložní sliznice je mimo předurčenou oblast – „ženskost na nepravém místě“ – nesprávně pochopena a uchopena. Byl nastolen „jiný“ rytmus tam, kde není možné odložit odpadní produkty. Může být symbolicky vnímána jako „zmatená ženskost“, kdy typicky ženské aktivity na nevhodném místě nutí k nadměrné aktivitě opačný, mužský pól, tzn. probíhá vnitřní konflikt emocionálních potřeb ženy a nároků okolí (nemoc soutěživosti). Existuje vztah mezi myšlenkami, emocemi a imunitou. Jeden analytik vycházející z Junga mluví o „krvavé oběti Bohyni“. Častá je i bolest při styku a při menstruaci, která vyjadřuje konflikt v této oblasti a vede opět k zablokování prvotní plodnosti a tvořivosti.

Z výše uvedeného plyne těsná souvislost plodnosti se schopností tvořit jako nejvlastnějším projevem života. Osho říká, že tvořivost nemusí být spojena pouze s uměleckou činností, jedná se spíše o vnitřní stav bytí, o způsob, jakým přistupujeme k „životu“. Být tvořivý znamená těšit se ze života a prožívat vše nanovo a „nezatíženě“… milovat to, co děláme.

Neplodnost může být tedy vyjádřena jako potlačení ženského tvořivého principu (creo = tvořím, inventio = nalézám, objevuji), kdy nový život je možno chápat jako produkt tvořivosti vyššího stupně. Bariérou tvořivosti obecně může být chybná identifikace a nevidění problémových oblastí a vazeb, jednostranné vnímání, omezené využití zdrojů, převaha racionálního myšlení či emocionální bariéry (strach z chyb a zdravého riskování). Kreativitu naopak potencují osobnostní rysy jako sebedůvěra, samostatnost a přiměřená nezávislost, improvizace, schopnost reorganizace a flexibilita, imaginace a intuice, schopnost naslouchat a oceňovat (i sebe sama) a odvaha k vývoji a ke změně.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.Odborná asistentka, Lékařská fakulta MU Brno, Katedra porodní asistence

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 15.10.2019 18:11

COPYRIGHT © 2010 - 2019 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze