Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Jsme mužové Země

Autor: Redakce

„Jsme mužové Země, jsme síla a láska. Jsme divokost jihu a klid severu, jsme světlo východu a temnota západu. Prozřetelnosti, dej, ať jsou v nás tyto síly v rovnováze. Prozřetelnosti, dbej, ať své dary předáváme dál ku prospěchu všech a všeho. Nechť jsou naše kroky na této cestě provázeny úctou a porozuměním a ať je nám toto setkání ku pomoci.“ 

Ilustrační foto
Zdroj: Radek Malý

Tato prosba jedenácti mužů vzlétla v plamenech ohně do horkého letního dne a v kouři se rozptýlila do hlubokého údolí řeky Oslavy. Jedenáct mužů různého věku, vzdělání i zaměstnání se setkalo, aby společně rokovali, po vzoru domorodých rad starších. Rozmlouvalo se o důležitosti napojení na přírodu při plnění úkolů jednotlivých životních fází a o nezbytnosti návratu ceremonií podpírajících přechod z jedné životní fáze do druhé. Po rokování následoval obřad potní chýše a po něm závěrečné bubnování.

Radku, proč jsi svolal toto mužské rokování?

Sdílet prostor s muži, kteří své okolí nevnímají jako kořist, ale jako dar, je pro mě nezbytně nutné. Proto jsem svolal muže ze svého okolí, abychom vytvořili energetickou platformu pro určitou formu léčení.

O jaký druh léčení se jedná?

Zdravý vývoj jedince je klíčový pro zdraví společenství a ekosystému vůbec. Je to základ holistického přístupu k uzdravování. Dává mi to logiku začít od základu, pečovat s úctou, respektem a láskou o sebe a své děti. Jsem přesvědčen o tom, že se oni pak budou stejně chovat k nám i přírodě.

V čem jsou přechodové obřady podle tebe tak důležité?

Myslím si, že mohou urychlit proces zrání člověka. V domorodých komunitách po celém světě, kde jsou tyto ceremonie běžné, jsou v převaze muži s vizí, opravdovým pocitem napojení na okolní svět, již ve věku okolo 20 let. U nás, a to mám i ze své vlastní zkušenosti, k takové iniciaci dochází v lepším případě mezi 30. a 40. rokem. V horším případě, který je bohužel častější, vývoj ustrne v adolescentní fázi po celý život. Proto tolik patologických jevů ve společnosti. Lidé by se rádi dostali dál ve svém vývoji, ale není zde skupina opravdových starších, která by, jak říká Bill Plotkin, „vhodila ten správný zárodečný krystal“. Pak dochází k určité sebeiniciaci, která často využívá průvodců, jako jsou heroin, adrenalin nebo testosteron. Je to dosti smutný příběh.

Jak by měla podle tebe vypadat taková přechodová ceremonie?

Zásadní je uvědomit si, ve které životní fázi se právě muž a jeho děti nacházejí, což je nezbytnou podmínkou pro načasování přechodové ceremonie. Pak mít okolo sebe společenství, které bude ochotné participovat. Důležitá je i příprava, symbolika, obřadnost a vhodné místo či náležitá hudba. Jedná se vlastně o pohřeb i zrození zároveň, v tomto duchu by se měl ubírat formální rámec celé události. Dále pak jasné rozdělení úkolů a kdo ceremonii povede. Vše laskavě a citlivě. Doporučuji také omezit alkohol na minimum.

Proč jen muži?

Nijak zvlášť se nezabývám faktem, že jsem nepřizval i oduševnělé ženy. Na ně jistě v ten správný okamžik také dojde. Teď tu společně s Billem Plotkinem stojí 11 mužů před velkou výzvou. Budeme dbát o duševní a duchovní rozvoj nás i našich dětí a staneme se první masivnější vlnou stařešinů? Osobně si myslím, že by nebylo k našim předkům zdvořilé neodrazit se od základů, které nám vybudovali. Třebaže většinou nesplňují parametry naslouchajícího, spíše upozaďujícího se, respektujícího a moudrého stařešiny, je nutné jim projevit úctu a dík za jejich vklad. Bez nich bychom tu nestáli a neměli možnost podílet se na změně duševního „klimatu“. Naše děti se budou muset postavit čelem zcela novým výzvám. Na nás je dbát na jejich zrání, pečovat o jejich intuici, být bdělý při jejich přechodu do dospělosti a umožnit jim najít své pravé místo. Pak tyto výzvy přijmou jako dar, ne jako trest.

Mluvíš o úkolech, které máme v jednotlivých fázích života. O jaké úkoly se jedná?

Vycházím z vývojového konceptu „kola“ amerického psychologa Billa Plotkina, který ho poprvé představil ve své knize Příroda a lidská duše. Je mi zde blízké napojení ontogenetického vývoje na přírodu, denní a roční cykly a souzním i s poetičností a symbolikou, kterou v knize užívá. Velmi podrobně zde popisuje úkoly a dary jednotlivých fází života, který označuje za dušestředný nebo ekocentrický, a konfrontuje je s vývojem, kde k naplnění nedochází, takový vývoj pak označuje za egocentrický. Konkrétní formy přechodových ceremonií tam však člověk nenajde. To už je na nás.

Kde brát inspiraci pro tvorbu těchto obřadů?

Zkusím začít trochu zeširoka. Před několika roky jsem se dozvěděl, jakou funkci přiřadili vědci slepému střevu. Jde podle nich o jakýsi úkryt tělu prospěšných bakterií při průjmových onemocněních. Díky tomu se zažívací trakt vrací brzy do původního stavu. Stejně tak cítím vědění zbytků domorodých kultur a tradic, které sice postupně zanikají, ale uchovaly pro nás životně důležité informace, které nám pomohou vrátit Zemi potřebnou rovnováhu. V poslední době hojně odkrývají různá životní moudra a mezi nimi i určitou inspiraci pro utváření přechodových ceremonií. Těším se na tvůrčí proces podpořený takovou silou.

Co bylo výstupem vašeho setkání?

Rozhodli jsme se pokud možno pravidelně scházet a postupně vytvářet jednotlivé obřady pro naše děti i sebe samotné. Vytvořil se tak i okruh mužů, které mohu přizvat k takovému druhu obřadu, pakliže rozpoznám určité přechodové tendence u svých dětí nebo sebe samotného. Úžasný pocit mít takovou možnost.

Na dotazy odpovídal RADEK MALÝ:

"Jsem vousatý milovník přírody, milovníků přírody a přírodních milovníků. Manžel skvělé ženy a otec 2 dětí. Učím biologii a zeměpis na gymnáziu v Zastávce u Brna. Skládám písně a mantry. Účinkuji v hudební skupině Tranzan. Cvičím čchi-kung, dávám lekce vědomého dýchání a vermikompostování."

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Redakce

Autor: Redakce

Informace, které ve Světě homeopatie.cz najdete, jsou garantovány týmem lékařů a dalších odborníků, kteří ve své každodenní praxi praktikují homeopatii.  

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 7.2.2023 16:30

COPYRIGHT © 2010 - 2023 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze