Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Homeopatie: zdravější způsob léčby depresí?

Autor: Externí zdroj

Když nás trápí deprese, klesáme na duchu a oči se nám topí v žalu, ovšem slzy nejsou jediným důvodem, proč lidi v depresi občas nevidí jasně. Deprese nás také nutí choulit se do sebe, propadá se nám hrudník, máme stažená ramena a nemůžeme proto dobře dýchat. Nešťastným lidem pak obvykle nezbývá než lapat po dechu a často vzdychat. Někdy se říká, že deprese z vás udělá vzdychající uzlíček neštěstí (omlouvám se všem, kdo mají deprese z hloupých průpovídek). Teď ale trochu vážněji: deprese může být nepříjemný zážitek, který nás nějakou dobu potrápí a zase zmizí. Může se ovšem také jednat o stav, jenž nás znepokojuje dlouhodobě, a někdy končí sebevraždou. Nejedná-li se o mírnou depresi, nezbývá obvykle než se obrátit na odborníka, který vám pomůže projít touto emocionálně náročnou zkušeností vědomě.

Ilustrační foto
Zdroj: Lída Kindlová

Proč se zvyšuje četnost výskytu psychických onemocnění

Na otázku, proč se zvyšuje počet lidí, kteří trpí psychickými potížemi, a proč jsou mezi nimi stále mladší a mladší lidé, se pokouší odpovědět spousta různých teorií. Homeopatie na tuto epidemii nahlíží svým jedinečným způsobem, který nabízí další možný pohled na důvody současné situace.

Podobně jako spousta jiných odborníků, kteří sledují vývoj zdravotního stavu obyvatelstva a medicíny jako takové, nedomnívají se ani homeopaté, že by zvýšení četnosti výskytu psychických nemocí mělo jen jednu jednoduchou příčinu. Mnoho homeopatů je však přesvědčeno, že mnohem větší roli, než se všeobecně připouští, v celé situaci hrají iatrogenní poškození (tj. nemoci vyvolané lékařem/způsobem léčby).

Homeopaté se stejně jako současní fyziologové domnívají, že symptomy nemoci představují přirozenou obranu organismu a způsob, jímž se tělo snaží adaptovat a reagovat na probíhající infekci, útoky z okolního prostředí či různé druhy stresu. Ač bývají symptomy někdy velmi nepříjemné, představují přesto nejlepší způsob, jímž se organizmus pokouší bránit a vyléčit se. Tyto obranné mechanismy jsou nedílnou součástí našich evolučních snah o přežití. Symptomy, které člověk vnímá, patří k vnitřní vrozené moudrosti těla, obvykle se jí říká „vis mediatrix naturae“ (léčivá síla přírody).

Použijeme-li k zastavení nebo potlačení symptomů antidepresiva, někdy nám na jistou dobu uleví, ale PRÁVĚ V TOM bývá ukrytý onen příslovečný „háček“. Protože jak fyziologové dobře vědí, představují symptomy od horečky, kašle, rýmy až po vysoký krevní tlak jen mechanismy, jimiž se tělo přizpůsobuje dané situaci a brání napadení. Léky, které zastírají projevy nemoci, někdy sice nabídnou krátkodobě příznivý efekt, ovšem oslabují také naši schopnost se z nemoci vyléčit. A co je důležitější a také mnohem závažnější je fakt, že konvenční léky ve skutečnosti potlačují průběh chorobných (rozuměj léčivých) procesů, umlčují moudrost těla a vytvářejí nemoc hlouběji usazenou a závažnější.

Ironické na přístupu „moderní vědecké medicíny“ je, že důkazy „účinnosti“ léků, které doktoři tak hrdě vystavují, jsou často prostě důkazem faktu, že lék určitý symptom účinně potlačuje, a ne, že jej léčí (samozřejmě, že z tohoto všeobecného tvrzení existuje jistý počet výjimek - jako jsou antibiotika, ovšem antibiotické léky vytvářejí jiné problémy, o nichž jsem již mnohokrát hovořil, stejně jako spousta jiných autorů).

Déle než 200 let pozorují homeopaté schopnost mnoha konvenčních léků potlačit akutní nemoc a vyvolat tím mnohem hlubší chronické onemocnění. Za tu dobu také zjistili, že potlačování projevů nemocí je zároveň příčinou zvyšujícího se množství psychických poruch i jejich závažnosti. Projdeme-li si vedlejší účinky chemických léků, zjistíme relativně často, že mnoho z nich vyvolává různé psychické stavy a nemoci, od depresí přes psychotické projevy až po sklony k sebevraždě.

Podobně jako když potlačíme své negativní emoce a v důsledku toho později náhle vybuchneme na člověka, který se jen ocitnul ve špatný čas na špatném místě, může potlačení fyzických symptomů vést ke vzniku závažnější fyzické nemoci nebo, ještě hůře, ke vzniku psychických potíží. Za užívání léků, které nám dočasně uleví, platíme svou daň a touto daní obvykle bývá další, ovšem o mnoho závažnější potíž, která přijde o něco později.

Homeopatické léčení depresí

Menningerova klinika je celosvětově známá jako jedno z předních center duševního zdraví , léčení duševních poruch a jejich výzkumu. Co ale většina lidí neví je, že její zakladatel, Charles Frederick Menninger, MD, byl původně doktor homeopat. Byl dokonce předsedou homeopatické společnosti v místě svého působení a tak často žasnul nad výsledky, kterých ve své praxi dosahoval díky používání homeopatických léků, že jednou řekl, že „homeopatie je naprosto schopná plně uspokojit požadavky kladené v současnosti na léčebnou metodu, a to dokonce lépe, než jakýkoli jiný systém nebo snad školní medicína.“(5)

Účinnost třezalky při léčbě mírných až středně těžkých depresí prokázaly četné studie. Homeopaté nicméně dávají všeobecně přednost individualizovanému předepisování homeopatických léků pro daného člověka a díky tomu dosahují lepších a dlouhodobě udržitelnějších výsledků, aniž by musel pacient trvale brát dávky nějakých léků (přírodních či jiných). Ve studii nedávno publikované v lékařském magazínu vydávaném Oxford University Press se zjistilo, že individualizovaná homeopatická léčba je při léčení lidí s mírnou až středně těžkou depresí stejně účinná a mnohem bezpečnější než Prozac.(6)

Do studie se zapojilo 91 ambulantních pacientů s mírnými až středně těžkými formami deprese, kterým byl podáván individuálně zvolený homeopatický lék nebo fluoxetin (Prozac) v dávce 20 mg/den (až 40 mg/den). Pokus byl prospektivní, randomizovaný, dvojitě zaslepený a trval osm týdnů. Primárním ukazatelem účinnosti byla změna skóre pro depresi MADRS (MADRS je běžně užívaná škála pro objektivní hodnocení depresí, přičemž skóre 32 znamená těžkou depresi). Průměrný skóre MADRS pacientů zařazených do studie bylo 29.

Střední hodnota rozdílů ve skórech MADRS nebyla po čtvrtém (p=0.654) a osmém týdnu léčení (p=0.965) významná, což ukazuje, že léčba oběma metodami je stejně efektivní. Mezi skupinami nebyl ani shledán významný rozdíl v procentuálním hodnocení pacientů s remisí. Podle studie hlásilo vyšší, ale ne významné procento pacientů léčených Prozacem nepříjemné vedlejší účinky a ve skupině s Prozacem se rovněž ukazovala vyšší tendence k přerušení léčby z důvodů nežádoucích vedlejších účinků.

Lidi, kteří si říkají „skeptici“ a nedůvěřují homeopatii, jistě překvapí a zřejmě na ně také zapůsobí zjištění, že dva specializované lékařské časopisy zveřejnily dvojitě slepou a placebem kontrolovanou studii provedenou na myších, která zjistila protiúzkostné působení jednoho z léků použitých ve výše uvedené studii, Gelsemia sempervirens.(7)(8)

Jonathan Davidson, MD, profesor psychiatrie na Duke University provedl malou studii se skupinou dospělých osob s těžkými depresemi, sociální fobií a panickou poruchou. Zjistil, že na homeopatickou léčbu příznivě reagovalo 60 procent pacientů.(9) Když se vezme v potaz bezkonkurenční bezpečnost homeopatických léků a prospěch, který tato bezpečnější metoda léčení některým pacientům přináší, musí se člověk zarazit, proč většina psychiatrů a psychologů neodesílá vhodné pacienty homeopatům před tím, než jim předepíše silné konvenční léky.

Více informací o homeopatické léčbě psychických nemocí a více vědeckých důkazů, které účinnost této léčby verifikují, najdete v nedávno publikované učebnici k tomuto tématu: Homeopatie a péče o psychické zdraví: integrativní postupy, principy a výzkumy (Homeopathy and Mental Health Care: Integrative Practice, Principles, and Research).

Proč má homeopatie v léčbě depresivních stavů smysl

Homeopatické léky se nepředepisují na nemoc, která byla pacientovi diagnostikována, ale podle pro toho, jakým způsobem daný člověk na své potíže reaguje. Jinak řečeno u výběru homeopatického léku se berou v potaz všechny pacientovi fyzické a psychické příznaky a ne pouze jeden symptom nebo diagnóza. Přestože je výběr správného homeopatického léku složitější než volba konvenčních chemických léků nebo třeba nějakých bylinných přípravků, je systém individualizovaného předepisování založeného na posouzení celkových rysů daného člověka a jeho výsledkem bývá často výrazné až zásadní zlepšení stavu.

Základní premisa homeopatie zní, že symptomy nemoci neukazují jen na to, co je s člověkem „špatně“, ale že se ve skutečnosti jedná o snahu našeho těla a mysli vypořádat se s infekcí nebo se přizpůsobit ve stresové situaci. V homeopatii se nepoužívají velká dávky farmakologických prostředků, jež utlumí nebo potlačí symptomy, ale velmi malé, individuálně předepisované a speciálně připravované dávky léčivých látek, které mají, jsou-li podané ve vážitelné koncentraci, schopnost vyvolat podobné symptomy jako ty, které má nemocný člověk. Podáme-li homeopatický lék, jenž odpovídá symptomům nemocného člověka, podpoříme a zlepšíme přirozenou obranyschopnost jeho organismu. Stewart Brand, zakladatel Katalogu celé Země (Whole Earth Catalog), nazval homeopatii „lékařským aikidem“, protože působí ve stejném směru jako nemoc a nejde proti ní. Jedná se vlastně o druh „medicínského biomimikry“.

Samozřejmě, že by se toho o detailně propracovaném systému léčení pomocí homeopatie a o historických a vědeckých důkazech, které potvrzují jeho bezpečnost a účinnost, dalo říci mnohem více, ale výše uvedené informace a vysvětlení nabízí lidem s mírnou až středně těžkou depresí dostatek dobrých důvodů, proč začít uvažovat o tom, že vyhledají profesionální homeopatickou péči.

Překlad: Bc. Eva Leňová
Redakčně upraveno

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/healthier-ways-to-treat-d_b_740720.html

O autorovi:
Dana Ullman, MPH, patří v Americe k hlavním protagonistům a mluvčím za homeopatii, založil www.homeopathic.com . Napsal 10 knih, jednou z nich je bestseller Homeopatický domácí lékař (Everybody’s Guide to Homeopathic Medicines). Poslední kniha, kterou vydal, se nazývá Homeopatická revoluce: proč se slavní lidé a osobnosti z oblasti kultury uchylují k homeopatii (The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy). Předmluvu k této knize napsal Dr. Peter Fisher, osobní lékař Jejího Veličenstva Královny Alžběty II. Dana pracuje jako lékař-homeopat v Berkeley v Californii.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Externí zdroj

Autor: Externí zdroj

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 22.9.2021 03:32

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze