Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Porodní proces a jeho význam pro ženu a dítě

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

„Nikdy mě nepřestává fascinovat moudrost a dokonalá tvořivá schopnost ženského lůna a s ním spojený zázrak okamžiku zrození. Představují naplnění univerzálního plánu stvoření. Jsou to posvátné a respektu hodné chvíle…

Ilustrační foto
Zdroj: Shutterstock

Výsledky výzkumů prenatální psychologie ukazují na zásadní význam perinatálního období (období kolem porodu), které spolu s těhotenstvím ovlivňuje zdraví ženy i vývoj dítěte. Tento zážitek nastavuje základní pocity lidského bytí, sebehodnoty a sebelásky, postoje k druhým, celkovou strategii života, sebedůvěru a schopnost řešit problémy; vědomí vlastní kompetence v životě.

Souvislost mezi klinickými stadii těhotenství a porodu a vývojem a organizací hladin nevědomí člověka popsal ve svých publikacích jeden z badatelů v této oblasti - Stanislav Gróf. Jednotlivé fáze nazval bazálními perinatálními matricemi. Biologickým základem kvalitní první matrice je prožitek symbiotické jednoty plodu s mateřským organismem v průběhu těhotenství. Druhá matrice kopíruje první/otevírací dobu porodní, kdy dítě může prožít pocit bezvýchodnosti, nepříjemného napětí a bolesti. Třetí matrice je spjata s vypuzovací fází a představuje vjem pocitů boje o přežití v důsledku hypoxie, tlaku, stresu, bolesti. Plod je ale do zvládání těchto stavů aktivně zapojen, a v závislosti na emocích ženy je (nebo není) u něj přítomen pocit, že utrpení a bolest má směr a cíl (existence světla na konci tunelu). V rámci čtvrté matrice (časná doba poporodní) - v případě jejího fyziologického průběhu, tzn. nerušeného kontaktu dítěte s matkou, dochází k přechodu ze tmy do světla, k náhlé úlevě, uvolnění a pozitivním pocitům důvěry v existenci. Perinatální hladina nevědomí následně představuje mnohostranný archiv emočních kvalit a fyzických pocitů a funguje jako univerzální matrice pro vývoj osobnosti, není ale faktorem jediným.

Porod obvykle začíná děložními kontrakcemi (zpočátku v různé intenzitě a frekvenci). V některých případech může nejprve dojít k odtoku plodové vody, který je s různou prodlevou následován kontrakcemi (prodleva může být i relativně dlouhá - hodiny). Následný průběh porodu i jeho individuální vnímání ženou ovlivňují různé somato-psycho-sociální a spirituální faktory (dostatek energie, tekutin, vyprazdňování, volný pohyb, osoby v porodním pokoji, komunikace s personálem, prostředí, pocit bezpečí a jistoty – „energie v porodním pokoji“, důvěra ženy v sebe samu, schopnost informovaně se rozhodnout při nabídce různých zásahů do přirozeného porodního děje).

Všechny okolnosti porodu jsou navíc interaktivní mezi sebou. Do pocitů a chování ženy se promítá celý „předporodní kontext (výrazněji u prvorodiček). Patří k němu také pociťovaná anticipační úzkost a strach z porodu. Čím vyšší je míra úzkosti, tím nižší je sebedůvěra ženy ve vlastní schopnost zvládnout porod, obvykle je pak i vyšší intenzita vnímané porodní bolesti a nižší kompetence jejího zvládání s využitím nefarmakologických metod (úzkostné ženy častěji žádají léky snižující bolest včetně epidurální analgezie). Naopak ženy s nižší mírou úzkosti mají větší důvěru samy v sebe, zůstávají v rámci počínajícího porodu obvykle déle doma. Míra úzkosti, v této fázi již hospitalizovaných žen, je obvykle vyšší a při „předčasné“ hospitalizaci ženy je současně i vyšší riziko zásahů/intervencí tzv. „urychlujících“ porod. Význam počáteční/latentní fáze porodu bývá často podceňován, přitom žena je již v jejím průběhu zranitelná a výrazně vnímavá k vnějším vlivům, které mohou mít dopad na celý následný průběh porodu.

Ke snížení míry úzkosti ženy pozitivně přispívá předporodní příprava a dlouhodobý vztah s vybranou porodní asistentkou, která může ženu provázet i během samotného porodu. Pozitivním faktorem je podporující rodinné a přívětivé porodní prostředí. Ke snížení strachu a úzkosti je možné využít s úspěchem šetrné homeopatické léky, které mohou následně napomoct plynulému průběhu porodu bez zbytečných dalších intervencí.

Homeopatické léky usnadňující začátek porodu a první dobu porodní:

  • Gelsemium – stres, strach (anticipační), únava, třes/zimnice, slabost, paralýza, zlepšení vymočením se; rigidita hrdla děložního.
  • Argentum nitricum – úzkost, nervozita, chaotičnost (pobíhá sem a tam), ztráta kontroly, snaha o dokonalost, orientace na výkon; průjem.
  • Chamomilla – špatná adaptace na bolest (při kontrakcích přecitlivělost, pláč, křik, agresivita), horší v noci, pozorností a dotekem (žena žádá okamžitou úlevu, ale nic a nikdo jí není dost dobrý).
  • Pulsatilla – celkově špatná adaptace na těhotenství a mateřskou roli, proměnlivost, zimomřivost, chladná akra, ale potřeba čerstvého vzduchu, křehkost, plachost, plačtivost a potřeba podpory, utěšování a kontaktu s blízkou osobou, nedostatečná hydratace (nemá žízeň).
  • Actea racemosa – usnadnění porodu, regulace kontrakcí děložních, vyčerpání a přecitlivělost z bolesti; doporučeno po odtoku plodové vody (bez kontrakcí).
  • Caulophylum – rigidita hrdla děložního, hypotonus děložní, slabé, nepravidelné a neefektivní děložní kontrakce, po odtoku plodové vody (bez kontrakcí).
  • Staphysagria – sanace psychiky v průběhu porodu (i po porodu), nepřijetí slov či zásahů v průběhu porodu (pocity dehonestace), bolestivá citlivost genitálu.
  • Arnika – zlepšení perfuze tkání (podpora funkce placenty i děložní svaloviny), analgetický efekt, rychlá regenerace při svalové únavě, lék na traumata a přetížení.

Radost, důvěru v sebe sama a v moudrost ženského těla při dovršení transformace v ženu - matku vám všem přeje

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Reklama: Sedatif PC

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.Odborná asistentka, Lékařská fakulta MU Brno, Katedra porodní asistence

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 26.11.2020 07:37

COPYRIGHT © 2010 - 2020 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze