Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Asparagus (Chřest) je lék na prostatu a ledviny? Dříve homeopaté užívali tinkturu z chřestu na ledvinové kameny. Při akutním zánětu močového měchýře, když nemáte po ruce žádný lék, můžete uvařit čaj z chřestu a petržele, který má účinek na diurézu a může vám pomoci. Kromě působení na zánět močových cest působí lék v homeopatickém ředění také na rýmu, bolesti levého ramene. Tento lék u nás bohužel není v homeopatickém ředění dostupný.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Chemické barvení vlasů a jeho zdravotní souvislosti

Autor: Ing. Hana Štiková

Téma karcinogenity chemických vlasových barev, zejména ve vztahu k rakovině močového měchýře, je často diskutované. Na internetu se v mezinárodním měřítku vyskytuje i pod titulkem „fámy“. Jaké jsou v tomto postoje?

Ilustrační foto
Zdroj: Ing. Hana Štiková

Evropská komise, shrnuje ve svém výše uvedeném informačním listu s názvem „EU je nejbezpečnější trh s barvami na vlasy na světě“ následující: „Barvy na vlasy používané před osmdesátými lety obsahovaly chemikálie, u kterých se následně zjistilo, že způsobují rakovinu u zvířat, ačkoliv relevantnost tohoto působení na člověka není stanovena. Od té doby nahradili výrobci takovéto chemikálie ve svých recepturách bezpečnějšími. Další výzkum používání vlasových barev a různých typů rakoviny ukázal výsledky, ze kterých není možno udělat závěr. Podle některých epidemiologických studií mají profesionální kadeřníci a holiči, kteří jsou nejvíce vystaveni vlasovým barvám, vyšší výskyt rakoviny močového měchýře. Nicméně jiné studie, především v Evropě, odporovaly těmto zjištěním. Např. nedávná studie, která brala v potaz všechny předchozí publikované studie, ukázala, že v případě osobního používání vlasových barev není zvýšené riziko rakoviny močového měchýře. Osobní používání vlasových barev nebylo rovněž Světovou zdravotnickou organizací klasifikováno jako rakovinu způsobující.“

Světová zdravotnická organizace (WHO), konkrétně pod ní spadající Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), se tímto tématem zabývala v rozsáhlé Monografii svazku 99 z 2010. Dospěla k závěru, že profesní expozice kadeřníků a holičů je „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“, především ve vztahu k rakovině močového měchýře. Jako hlavní cestu, jak se ingredience vlasových barev dostávají v případě kadeřnických profesionálů a holičů do organismu, vyhodnotila absorpci prostřednictvím pokožky rukou. Pro srozumitelnost, klasifikace karcinogenity IARC rozeznává následující skupiny: 1 = karcinogenní pro člověka, 2A = pravděpodobně karcinogenní pro člověka, 2B = možná karcinogenní pro člověka, 3 = neklasifikovatelný pokud jde o karcinogenitu pro člověka, 4 = pravděpodobně nekarcinogenní pro člověka. Ve svém seznamu karcinogenů, naposledy aktualizovanému k 02/2016, pak IARC resp. WHO řadí osobní používání vlasových barev do skupiny 3 a profesní expozici kadeřníků a holičů vlasovým barvám do skupiny 2A. Aby toto případně nepůsobilo dramaticky, tak pro přehled - do stejné skupiny, tedy 2A – pravděpodobně karcinogenní, klasifikuje IARC resp. WHO např. i emise z vysoké teploty při smažení, konzumaci červeného masa či profesní expozici při zpracování ropy. Do skupiny 1, tedy karcinogenní, řadí např. profesní expozici malířů, kouření tabáku a tabákový kouř, alkoholické nápoje, konzumaci zpracovaného masa (uzením, přídavkem solí apod.) či ultrafialové záření vlnových délek 100 – 400 nm. Karcinogenita jako taková neznamená, že by daný sledovaný činitel způsobil rakovinu vždy a za všech okolností, jde „pouze“ o zvýšení rizika jejího vzniku následkem daného činitele. Např. pokud je někdo kuřák, neznamená to, že u něho automaticky vznikne rakovina, ale že se u něho zvyšuje riziko jejího vzniku následkem kouření.

A do třetice, německý Ökotest 10/2013 se v rámci svého hodnocení chemických barev na vlasy pro osobní použití vyjadřuje k tématu jejich možné karcinogenity následovně: „Aktuální stanovisko Vědeckého výboru Evropské komise je, že barvy v současnosti dostupné v EU nepředstavují riziko rakoviny. Toxikolog Dr. Hermann Kruse z univerzity Kielu nabádá nicméně k opatrnosti - „Podle mého názoru není finální vyhodnocení rizika rakoviny ve vazbě na aromatické aminy používané jako barvicí chemikálie možné““.

Jaký si z tohoto udělat závěr? Postavím ho jako svůj osobní pohled.

Jak vyplývá z výše uvedených informací Evropské komise, tak barvy používané před osmdesátými lety obsahovaly chemikálie, u kterých bylo později zjištěno, že jsou karcinogenní pro zvířata, a výrobci je následně zaměnili za bezpečnější. Když se nad tímto zamyslíme, co z toho plyne? Pouze pozitivum ve smyslu bezpečnější současnosti oproti rizikové minulosti? Plyne z toho také to, že karcinogenita pro zvířata byla zjištěna až s odstupem času. A také z toho plyne, že dané substance se před osmdesátými lety používaly, aniž by se vědělo o jejich karcinogenitě pro zvířata. Jsme dnes už v jiné situaci? Jsou dnešní metody ty nejdokonalejší možné? Známe již ke všem substancím, jejich vzájemným kombinacím a kombinacím s jinými faktory dlouhodobé dopady? Jsme schopni ke všem zdravotním komplikacím přesně stanovit jejich konkrétní příčiny? Bylo by naivní se domnívat, že je tomu tak. Nejde jen o záležitost karcinogenity. I samotný Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele Evropské komise, doporučuje v rámci svých stanovisek k jednotlivým substancím vlasových barev u mnohých z nich provedení dalších studií. Obdobně ani IARC resp. WHO nezačlenila osobní používání barev, kterým se zabývala ve zmíněné rozsáhlé monografii, přímo do kategorie 4, tedy „pravděpodobně nekarcinogenní pro člověka“, ale do výše uvedené kategorie 3, což samo o sobě není nic znepokojivého. Opatrnost, ke které nabádá Dr. Hermann Kruse svým názorem, že ještě nelze dělat finální závěry, se tak zdá být na místě.

Není mým cílem dramatizovat. Různých rizikových faktorů či produktů s obsahem chemických látek je v dnešní době hodně a mnohé z nich je těžké je eliminovat. Jsou lidé, kteří jsou s nimi v kontaktu, bez viditelného dopadu na jejich zdraví. Rovněž informace, které se k nám ze všech stran dostávají, jsou mnohdy rozporuplné a matoucí. Často k tomu všemu pak přistupujeme stylem „to bych už nemohl vůbec nic…“ a jedeme v zažitých kolejích. Je to zároveň pohodlné a nenutí nás to omezovat se. Znamená to však z pohledu zdraví tu nejlepší cestu? Nemyslím si.

Je zde také obrovské množství lidí s různorodými zdravotními problémy, od lehkých, řeklo by se kosmetických, po vážné, přičemž jejich příčina není jednoznačně definovatelná. Vzhledem k množství faktorů, se i těžko určuje jedna jediná příčina. Oproti předchozím generacím se náš životní styl nesrovnatelně změnil. Nejde jen o pohyb, stravu či stresové faktory působící na naši psychiku, ale i o chemické faktory. Anebo právě o kombinaci toho všeho Bude-li náš pitný režim složen pouze z nápojů s obsahem syntetických barviv, sladidel a příchutí, budeme sice konzumovat nápoj s povolenými ingrediencemi, přesto však tušíme, že to není ta optimální „životodárná tekutina“. Obdobný přístup prudce narůstá i ke kosmetice a s tím souvisejícím zájmu o její ingredience a o certifikovanou přírodní kosmetiku (BDIH, NaTrue, CPK atd.), která má svá pravidla ohledně složení.

Používejme každý pro barvení vlasů, co chceme. V tomto máme možnost volby. Ale nedělejme to bezhlavě. Nepřistupujme k barvení vlasů stylem, že většina to dělá tak, tak to automaticky dělám také tak. Zajímejme se a rozhodujme se. Obdobně pokud se snažíme přistupovat zodpovědně ke svému zdraví, včetně nezatěžování organismu zbytečnými syntetickými látkami, nezapomínejme na to, že běžně používané barvy na vlasy představují ten nejtypičtější chemický koktejl. A jak je vidět, rozhodně nejde jen o zanedbatelné vlasové délky, jak se může na první pohled zdát.

A úplně na závěr – pokud preferujeme přírodní barvení vlasů, tak čtěme a chtějme vědět konkrétní ingredience vlasových barev, nespokojme se slogany a s názvy produktů. Ty v realitě nevypovídají o přírodnosti dané barvy nic. Příště si řekneme více k rostlinnému barvení vlasů.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Ing. Hana Štiková

Autor: Ing. Hana ŠtikováOdbornice na přírodní kosmetiku, zaměřuje se na téma rostlinného barvení vlasů a péči o ně

Rostlinné barvení vlasů souvisí s mým profesním zaměřením i osobními zájmy, kam spadá zdravý životní styl a metody, které jsou v souladu s přírodou. Jako jednatelka společnosti zastupující přírodní kosmetiku Khadi jsem ve styku s mnoha dotazy zájemců o rostlinné barvení vlasů i s odezvami stávajících uživatelů rostlinných barev. Obrovsky mě těší narůstající počet lidí, kteří nacházejí potěšení v přechodu ze zažité chemické cesty na rostlinnou, u kterých vidím, že celkově mění svůj pohled a životní styl na základě vědomého přehodnocování svých dosavadních zvyklostí a postojů. Souvisí to i s mým vlastním dlouhodobým směřováním. Již v 90. letech mě zajímala intenzivně zdravá výživa, a proto jsem si pro své VŠ studium zvolila obor, který měl jako jednu ze svých dvou specializací výživu. Zejména biochemie se mi nyní hodí při vyhodnocování souvislostí ohledně rostlinného barvení vlasů. Domnívám se, že příroda nám nabízí mnohá zajímavá řešení pro naši harmonii a zdraví, které je škoda opomíjet jen z důvodu, že standardem aktuální doby jsou chemická řešení.

Mým postojem je zamýšlet se, všímat si, nebrat slepě stávající či všeobecný názor za jediný správný a daný, rozšiřovat si neustále vnitřní obzory, přehodnocovat. Oceňuji komplexní pohled i úsilí o sebezdokonalení a vývoj k lepšímu alespoň po krůčcích.

www.khadi.cz

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 7.10.2022 08:55

COPYRIGHT © 2010 - 2022 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze