Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Význam „předtěhotenského“ období

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

„Své budoucí zdraví si vytváříme především v průběhu svého nitroděložního života. Tento fakt by měl způsobit, že blaho (těhotných) žen se stane prioritou ve všeobecné péči o zdraví.“  Michael Odent

Ilustrační foto
Zdroj: Lída Kindlová

Postoj kultury k ženám a stejně tak i k mateřství symbolizuje její úroveň a hodnoty. Dokud společnost hodnotu ženy a s ní spojeného mateřství nepostaví spolu se zdravím na jeden z nejvyšších stupňů žebříčku svých hodnot (a to nejenom ve slovech, ale zejména v činech), nebude v této kultuře dosaženo harmonické rovnováhy, která by umožnila její další zdravý vývoj. Na významu stále více nabývá také odpovědný postoj k rodičovství zahrnující přípravu celého páru, jejímž výsledkem je vědomé početí dítěte.

Existuje jedno staré úsloví, které říká: „Chcete-li dobře vychovat dítě, začněte jeho babičkou…“ Můžeme si položit otázku: Věděli snad naši předkové o existenci a působení tzv. - současnou vědou již prokázaných - epigenetických mechanismů? Další otázkou pak může být, kdy vlastně začíná zdravé těhotenství?

Život páru probíhá od počátku těhotenství v nějakém vztahu k budoucímu dítěti a všichni zúčastnění procházejí určitými vývojovými fázemi. Společný vývoj je ovlivňován mnoha činiteli a z jejich vzájemné souhry plynou šance a rizika, která jedince i budoucí rodinu čekají. Hlavním faktorem prevence komplikací a vývojových vad je plánované rodičovství, které je možné načasovat tak, aby podmínky pro početí a vývoj dítěte byly co nejpříznivější. Již od splynutí pohlavních buněk si totiž dítě přináší informace geneticky předané, které mají vazbu k prarodičům a dalším minulým generacím a tuto výbavu následně ovlivní vše, co dítě prožije během svého prenatálního vývoje. První příspěvek je závislý na obou rodičích, ten druhý zejména na matce.

Vedle tělesné konstituce a kondice tedy záleží významně na chování a prožitcích matky a to již před početím dítěte. Tento předpoklad současné vědecké výzkumy zabývající se epigenetikou spolehlivě dokladují. Je tedy zřejmé, že obtíže celého života budoucích rodičů (zejména matky), není možné vyřešit v průběhu „devíti měsíců“ těhotenství. Proto by měla být pozornost obrácena směrem k období před početím dítěte, kdy by s dostatečným časovým předstihem mohly být rozpoznány a řešeny obtíže nejenom zdravotní a to u obou budoucích rodičů.

Kořeny zdravého těhotenství lze hledat daleko před početím v návaznosti na zdraví v průběhu celého předchozího života matky i otce. Protože současná prenatální péče je převážně zaměřena na sekundární prevenci (vyhledání a řešení potíží již vzniklých) - její intervence přicházejí pozdě na to, aby výrazně změnily celou situaci.

Zdravé těhotenství by mělo začít nejpozději rok před početím dítěte - optimálně ale již v „domě prarodičů“. Období přípravy na těhotenství by mělo zahrnout získání vědomostí, dovedností a motivace k provedení změn v různých oblastech života budoucích rodičů. Prekoncepční péče a příprava na rodičovství, včetně šetrných (například homeopatických) intervencí, by měla být v každé vyspělé společnosti samozřejmou součástí zdravotní péče. Jako metoda primární prevence, by významně snížila rizika eliminací potenciálně škodlivých faktorů, jako jsou konzumace legálních i nelegálních drog včetně léčiv, jejich převedením na méně škodlivou (lépe zcela neškodnou) variantu; nevyhovující pracovní zařazení; kontakt s infekcemi a dalšími teratogeny; nesprávné stravovací návyky; nevhodná tělesná aktivita a neharmonická psychosociální situace.

V tomto období je vhodné posoudit a upravit nejenom způsob života a eliminovat rizikové chování, ale zabývat se celkovou zdravotní kondicí a zvážit odstup mezi těhotenstvími (rizikový je interval kratší než jeden rok, zejména pro ženy po operativním porodu). Nejvhodnější věk pro těhotenství je do 35 let, později se zvyšuje riziko komplikací jak pro matku, tak pro dítě. Vyšetření před těhotenstvím by mělo zahrnout zhodnocení bio-psycho-sociální kondice a potřeb ženy, vyšetření například krevního obrazu, funkce štítné žlázy, fyziologických funkcí (tlak), antropometrických hodnot a dalších anamnestických dat. Následovat by měla aplikace cílených preventivních postupů včetně detoxikace organismu a doplnění potřebných látek (vitamínů a minerálů nejlépe v přirozené formě), zejména pak vitamínu D, kyseliny listové, železa, vápníku a jódu.

Navázat by měla včasně započatá, rozsahem i obsahem přiměřená prenatální péče, která nepřináší pouze pozitivní těhotenské výsledky, ale zohledňuje i blaho těhotné ženy. Proto je dobré si uvědomit, že nadměrné vyšetřování a testování nebo nedostatečné vysvětlení s sebou přináší tzv. „nocebo“ efekt, který zvyšuje úzkost a stres ženy, což ve svém důsledku může negativně ovlivnit její životní pohodu a tím i zdravý vývoj dítěte. Zvýšený počet vyšetření navíc odvádí pozornost od obsahu péče, kdy zájem by neměl být zaměřen pouze na biomedicínské ukazatele, ale přednostně na potřeby ženy a dítěte a na edukaci páru, což je v současné době spíše výjimkou.

Těhotenství a porod - zejména prvního dítěte - ovlivní a změní zásadním způsobem život celého páru. Těhotenství představuje všestranný informační nápor ze zevního i vnitřního prostředí, ale současně je i nejhezčí cestou, po které je možné jít. Proto by rodičovství mělo být chápáno jako poslání a současně jako umění vyžadující talent a důkladné znalosti. Díky tomu někteří rodiče mohou být zdrojem lásky a zdraví, jiní mohou z nevědomosti své potomky celoživotně poškodit.

Těhotenství je aktem tvoření, jehož překážkou může být špatná výživa a kondice, strach, nízká důvěra ve vlastní schopnosti, špatný stav rodiny a vztahů, převaha logiky, pesimismus, nesoulad nároků a schopností. Zdraví může být poškozeno v kterémkoliv okamžiku vlivem vnitřních či vnějších okolností. Zdravý budoucí život jedince je tak dán součtem jednotlivých správných či nesprávných rozhodnutí rodičů – zejména matky. Nevhodné životní podmínky v období raného vývoje mohou způsobit nevratné změny, které v podobě zvýšeného rizika či poškození zdraví, pak přetrvávají celoživotně. Těhotenství tedy není pouhým fyziologickým procesem, ale má svůj hluboký význam pro další život člověka. Spolu s porodem bývá v životě ženy vnímáno jako hlavní událost, která se významně ve svém důsledku promítne do života celé společnosti.

Co je vhodné udělat, pokud chceme prožít radostné těhotenství a umožnit svému budoucímu dítěti pohodový „pobyt“ v mateřském lůně?

 • Začněte se odpovědně a vědomě připravovat předem.
 • Zjistěte si svůj aktuální zdravotní stav a kondici.
 • Kontaktujte odborníka (například porodní asistentku, homeopata - zdravotníka) a poraďte se, jak v přípravě postupovat.
 • Upravte návyky svého způsobu života (strava, hydratace, pohyb, zvládání a prevence stresu).
 • Změňte co nejdříve své rizikové chování.
 • Pokud je to možné, upravte prostředí kolem sebe (eliminujte rizikové faktory).
 • Detoxikujte a vyčistěte svůj organismus (na těle i na duši) pomocí šetrných prostředků (včetně homeopatie).
 • Komunikujte se svým partnerem a „vyčistěte vzduch mezi vámi“.
 • Věnujte každodenně čas sama sobě a zaměřte se na vnitřní dialog (se sebou) například formou meditace.
 • Naučte se správně dýchat.
 • Navozujte si a prožívejte co nejčastěji pocity radosti, štěstí a vděčnosti☺.

Krásné dny Vám všem ze srdce přeje Radka Wilhelmová.


Kontakt:
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., LF MU, Katedra porodní asistence; Komenského nám. 2, Brno
E-mail: rwilhelm@med.muni.cz

Reklama: Sedatif PC

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Autor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.Odborná asistentka, Lékařská fakulta MU Brno, Katedra porodní asistence

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 20.9.2021 08:06

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze