Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Porodní asistentka byla historicky vnímána jako moudrá zkušená žena...

Autor: MUDr. Eva Kettmannová

PhDr. Radka Wilhelmová Ph.D. působí na Katedře porodní asistence Masarykovy univerzity v Brně, jako odborná asistentka připravuje každoročně několik desítek studentek do klinické praxe. S obdivuhodným nasazením se snaží svým studentkám poskytnout kvalitní informace o nekonvenčních přístupech v porodnictví, které jejich kolegyně v zahraničí již léta praktikují. To je také důvod proč sama absolvovala Mezinárodní školu klinické homeopatie CEDH.

Ilustrační foto
Zdroj: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Pro studentky je vzorem ženy, která je hrdá na svou původní profesi porodní asistentky, s citem a velkým pochopením mluví o potížích těhotných žen, porodu a problémech s kojením. Není náhoda, že redakce Světahomeopatie požádala právě PhDr. Radku Wilhelmovou o pravidelné příspěvky týkající se zmíněného klíčového období v životě ženy-matky.

Aromaterapie a homeopatie jsou první nekonvenční doplňkové terapie, které do našich porodnic v uplynulých letech postupně pronikly. Na kterých pracovištích se v současnosti nejvíce používají?

Nekonvenční doplňkové postupy – aromaterapie a homeopatie se s velkým nadšením začaly na našich porodních sálech zavádět v rámci zkvalitnění péče o ženy v porodnictví v posledním desetiletí minulého století. V současné době tento boom mírně opadl a postupy jsou vyžívány spíše individuálně, na některých pracovištích a některými porodními asistentkami, častěji těmi s vlastní praxí, které pracují se ženami a novorozenci zejména v terénu (prenatální poradny a kurzy, návštěvy v domácím prostředí, poradenství během kojení). Na druhé straně ale v současné době stoupá počet žen, které se o tyto postupy zajímají, vyzkouší si je a následně je pak v porodnicích žádají.

V posledních letech byl prostřednictvím a ve spolupráci s CEDH a firmou Boiron (s cílem využití homeopatie při běžných akutních potížích) proškolen také značný počet nelékařských zdravotníků a homeopatická metoda díky tomu stále více nachází uplatnění v jejich praxi soukromé i v praxi některých zdravotnických zařízeních. S úspěchem je již několik let využívána v péči o ženy a novorozence například ve zlínské a znojemské porodnici na Moravě nebo v plzeňské, benešovské a pražské podolské porodnici v Čechách.

Jaká je situace v okolitních zemích, co se týče využívání homeopatie a dalších nekonvenčních metod v porodnicích?

V okolních zemích (například v Rakousku, Německu, Estonsku, Francii, Velké Británii) jsou tyto postupy porodními asistentkami využívány dlouhodobě a v jejich praxi patři ke standardním intervencím uplatňovaným v péči o ženu, novorozence a rodinu. V některých státech je získání informací o těchto metodách součástí oficiálních vzdělávacích programů pro zdravotníky na univerzitách.

Jak přijímají Vaše studentky informace o nekonvenčních metodách? Mají zájem si je osvojit ještě před nástupem do praxe?

Studentky porodní asistence jsou na naší katedře mimo klasických medicínských postupů seznamovány v rámci svého studia také s různými nekonvenčními postupy podporujícími přirozené procesy ženského těla, které pak mohou následně využít ve své profesní praxi a dále se v nich vzdělávat. Studentky jsou k těmto šetrným přirozeným metodám obvykle velmi otevřené a vnímavé. Po získání určitého základního množství informací (formou přednášky a interaktivního semináře) – zpracovávají případové studie, ve kterých demonstrují, jak by kterou metodu mohly správně v konkrétním případu aplikovat. Následně mají možnost osobních konzultací a rozboru svých případových studií ze své odborné praxe či osobního života.

Status porodních asistentek se v posledních letech postupně mění, jak to vnímáte Vy, které změny jsou k lepšímu a na které si ještě musíme počkat?

Povolání porodních bab je nejstarší zdravotnickou profesí, jejíž historie sahá až do pravěku a starověku. Návrat k naplnění původního smyslu a významu tohoto povolání není snadný (cesta je tak trochu trnitá). Příklady tohoto stavu ale můžeme najít v celém současném zdravotním modelu. Troufám si říci, že se nacházíme v období potupné komplexní změny paradigmatu poskytování zdravotní péče, protože stávající biomedicínský model sdůrazem na techniku a léčbu, upozaďující primární prevenci i člověka jako lidskou bytost s jejími potřebami, se ukazuje být již nedostatečným. V praxi ale stále přetrvává, přestože si stále více lidí uvědomuje, že ke zdraví je třeba přistupovat komplexním způsobem a nemocem raději předcházet, než řešit důsledky vlastní nevědomosti a neochoty - často s vysokými náklady. Řešení nabízí tzv. holistický model se svým celostním a preventivně orientovaným přístupem k člověku, s respektem k životu v jeho různých podobách. Bohužel evoluční změny jsou z různých důvodů přibržďovány - nová podoba modelu péče je stále v porodních cestách a porod se jeví být komplikovaným …

Podobně je to také s oborem porodní asistence. Nachází se v období střídání se chaosu s paralýzou. Porodní asistentka byla historicky vnímána jako moudrá zkušená žena, která během porodu nahrazovala bezpečí a jistotu mateřské náruče a která sdílela a svými dovednostmi usnadňovala ženě „její těžkou hodinku“. Vyjádření tohoto poslání se zachovalo v zahraničních pojmenováních porodní báby - ve francouzském „moudrá žena“, v anglickém, španělském, italském, německém či starořeckém „spolužena, spolumatka, žena sdílející porodní bolest, zvedající dítě, přerušující pupeční šňůru“, apod. Tento význam povolání porodní báby v našem kulturně historickém prostředí vymizel a byl pozměněn, což odráží také fakt, že čeština nemá podobně výstižný ekvivalent pro jejich pojmenování a z minulé porodní báby se stala současná porodní asistentka, která je ve vnímání veřejnosti zdravotní sestrou – asistující lékaři, nikoliv samostatnou profesionálkou „asistující“ těhotné a rodící ženě či matce a jejímu dítěti v šestinedělí. Toto zkreslení je přítomno ve vnímání veřejnosti nejenom laické, ale také odborné a je často vidět přímo ve středu samotných porodních asistentek. Porodní asistentka je v důsledku špatné informovanosti ženami také často zaměňována s dulou, která obvykle prošla kurzem pro duly, nemá však potřebné zdravotnické vzdělání a v oboru porodnictví je informovaným laikem. V současné době se obor snaží o znovunalezení svébytnosti a začlenění do systému současné standardní zdravotní péče. Porodní asistentky se snaží o znovunalezení rovnováhy podporou přirozených fyziologických procesů reprodukce. Pro realizaci v praxi to znamená také určité legislativní změny, které umožní tento cíl naplnit a pracovat porodním asistentkám samostatně v plném rozsahu činností, podobně jako jejich kolegyně v zemích směrem na západ.

Co byste našim čtenářkám - těhotným maminkám - poradila na dotaz: Podle čeho si zvolit porodnici?

Pro výběr porodnice je třeba si uvědomit, že průběh porodu ovlivňují různé faktory – filozofie poskytované péče v konkrétním zdravotnickém zařízení (je kladen důraz převážně na techniku a farmaka nebo je respektována žena ve své jedinečnosti a je volen individuální přístup v souladu s jejími potřebami a průběhem porodu); prostředí porodního sálu (budu mít pro sebe a dítě dostatek soukromí, nebudu rušena zbytečnostmi, nabízí zdravotníci různé metody k řešení porodní bolesti apod.), obvykle používané postupy (provádí se rutinně některé výkony; je dítě po porodu separováno od matky, probíhá podpora a poradenství při kojení; nabídka různých šetrných postupů zvládání porodní bolesti); přítomné osoby (budu mít „svou“ porodní asistentku po celou dobu porodu, mohu si vybrat, kdo mne bude během porodu doprovázet, jaké jsou poplatky za tyto osoby). Výše vyjmenované vytváří tzv. „porodní energii“, která je přítomna v porodním pokoji během porodu a ovlivňuje jeho průběh. Je třeba si sama pro sebe odpovědět na různé otázky – například: Jaká jsem žena; jak obvykle zvládám bolest; koho chci u porodu a proč; jaké mám představy a potřeby, jsou mé představy reálné?

Pokud máte pocit, že si na tyto či podobné otázky sama nedokážete odpovědět, doporučuji Vám, abyste vyhledala ve svém okolí porodní asistentku, která Vám pomůže se zorientovat v situaci, zlepšit vaši připravenost zvládnout porod, informovaně se rozhodovat, ustát si své rozhodnutí, ale také schopnost vést dialog se zdravotníky a tím převzít odpovědnost za zdraví své i Vašeho děťátka. V případě Vaší nejistoty (zejména jste-li prvorodička) - Vás může tato porodní asistentka provést porodním procesem a podpořit přímo svou přítomností u porodu. Vezměte v úvahu to, že každá žena je jiná a má jiné potřeby a představy. Porodnici proto vybírejte nejenom na základě referencí svých známých, ale dejte zejména na vlastní pocity a intuici při prohlídce porodního sálu a komunikaci s personálem během ní.

Ráda bych se pro tentokrát s Vámi rozloučila slovy Neala Donalda Walshe:
„Nejhlubším tajemstvím je, že život není jen proces objevování, ale hlavně tvoření. Neobjevuješ sám sebe, ale znovu (se) tvoříš. Nesnaž se proto zjistit, kdo jsi, ale snaž se rozhodnout, kým bys být chtěl.“

Přeji Vám všem krásné dny a mnoho radosti ze života. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

MUDr. Eva Kettmannová

Autor: MUDr. Eva Kettmannováalergolog a klinický imunolog, odborník v homeopatii

Eva je spoluautorkou Světa homeopatie. Stála u jeho tvorby a mnoho let se aktivně podílela na jeho každodenním chodu. Pro budoucnost homeopatie v České republice považuje za nezbytné, aby se v homeopatii erudovaní lékaři podíleli na zvyšování informovanosti pacientů o možnostech této léčby, proto spolu s Lucií vytvořily časopis "Okénko do Světahomeopatie", který je distribuován do čekáren praktických i odborných lékařů a do lékáren. Eva má svou lékařskou praxi zaměřenou dnes již výlučně na celostní medicínu. Kromě homeopatie využívá i Bachovu terapii, Schüsslerovy soli, aromaterapii, gemmoterapii a diagnostickou metodu EAV. Při plánování témat pro Svět homeopatie ji inspirují vlastní pacienti, jakož i její čtyři děti. Svůj volný čas ráda tráví v přírodě s nordic walking hůlkami, cvičí jógu a nejraději  čte klasickou literaturu.

Jak sama říká: "Dobrý homeopat musí být trochu psycholog, trochu vědec a současně i umělec, aby dokázal pochopit pacientův problém a najít řešení (nikoliv podle tabulek a guidelinů jako v klasické medicíně). Je to obrovská výzva, nutí člověka, aby se celý život vzdělával, přehodnocoval své názory a postoje a hledal definici slova „zdraví“ v různých oborech a oblastech života. A to mě právě na této metodě fascinuje - je důstojná nejen k pacientovi, ale také k lékaři, dává mu možnost jít svoji vlastní cestou."

Motto: „Homeopatie nám lékařům vytrvale připomíná, jakou má naše tělo úžasnou vrozenou schopnost sebeléčení.“

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 19.8.2022 12:57

COPYRIGHT © 2010 - 2022 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze