Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Asparagus (Chřest) je lék na prostatu a ledviny? Dříve homeopaté užívali tinkturu z chřestu na ledvinové kameny. Při akutním zánětu močového měchýře, když nemáte po ruce žádný lék, můžete uvařit čaj z chřestu a petržele, který má účinek na diurézu a může vám pomoci. Kromě působení na zánět močových cest působí lék v homeopatickém ředění také na rýmu, bolesti levého ramene. Tento lék u nás bohužel není v homeopatickém ředění dostupný.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Mým přáním je, aby klient převzal odpovědnost sám za sebe

Autor: Lucie Nestrašilová

Před několika málo dny se na mě usmálo štěstí v podobě příjemného setkání se známou specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D.. O čem jsme si spolu povídaly?

Ilustrační foto
Zdroj: Margit Slimáková

Jaká byla Vaše cesta k výživovému poradenství?

Studovala jsem farmacii a v průběhu let jsem přišla na to, že léky jsou sice účinné, ale že často mají i silné nežádoucí účinky a jejich použití není vždy potřeba. Pochopila jsem, že zásadnější než „hašení požáru“ je nemocem předcházet, aby vůbec nevznikaly. Začala jsem se tedy více zajímat o téma prevence. Myslím si, že současná moderní medicína klade extrémní důraz na léčení špičkovými přístroji, nadužívání vyšetření i farmakoterapie. Naprosto však zapomněla na primární prevenci, která má skutečná pozitiva – jako je pohyb, zdravá strava, náš životní styl. Tyto možnosti mi však připadají nejdůležitější a nestojí v podstatě nic.

Vaše jméno je primárně spojováno s projektem „Zdravý talíř“. Co Vás vedlo k jeho vytvoření?

Vývoj výživových doporučení sleduji více než 20 let, a to celosvětově. Dlouhodobě vnímám, že jednotlivé státy připravují nejrůznější výživová doporučení, i to, že v průběhu let zpravidla dochází k jejich aktualizaci na základě měnícího se zdravotního stavu a tím i potřeb obyvatelstva. Jako obrovský problém vnímám, že české odborné společnosti tuto práci nedělají a stále jen propagují desítky let starou výživovou pyramidu.

Právě absence zdravých výživových doporučení u nás mě vedla k vytvoření české verze nejaktuálnějších doporučení, jednoduché pomůcky v podobě „Zdravého talíře“. Pomocí Zdravého talíře se každý může zdravě stravovat i bez počítání jakýchkoliv kalorií nebo porcí, bez držení jakýchkoliv omezujících a stresujících diet. Talíř je velmi přehledný, jednoduchý, tolerantní a snadno použitelný naprosto pro každého.

Jsem přesvědčena o tom, že se obecná výživová doporučení nemají zakládat na chemickém složení potravin. V rozkládání potravin do mikro součástí se lidé ztrácejí. Navíc se informace o tom, jaká skladba živin a mikroživin je nejvhodnější, neustále mění (třeba jednou máme omezovat cholesterol a pak zase lepek) a lidé v tom mají zmatek. Znalost chemického složení potravin je důležitá především pro odborníky. Ale k tomu, abychom si namazali chleba, ho znát nepotřebujeme. Stačí nám, když se budeme řídit tím základním, tj. že zůstaneme u celých potravin, tak jak je doporučuje Zdravý talíř. Při sestavování jídel z kvalitních přirozených potravin není možné jíst nezdravě.

Jak to všechno začalo?

Když jsem se vrátila po desetiletém pobytu v zahraničí zpět do ČR, byla jsem zděšena, že za tu dobu výživa u nás příliš nepokročila. Nejdříve jsem proto přednášela americká výživová doporučení My plate a Healthy eating plate a poté se rozhodla vytvořit vlastní doporučení. Zdravý talíř propaguji asi tři roky a krátce po jeho zveřejnění podobný talíř připravila i Dr. Hrnčířová z 3. Lékařské fakulty, který je nyní k nalezení na webu Ministerstva zemědělství jako Zdravý talíř pro náctileté. Zásadním sdělením všech aktuálních výživových doporučení v podobě talíře je, že základ stravy není v sacharidech, ale v zelenině a ovoci. S paní doktorkou jsem se sešla a výživově se shodujeme, nyní jen čekáme až model talíře přeberou i naše odborné společnosti.

Jaká je cesta „Zdravého talíře“ k lidem?

Zdravý talíř (jeho grafické zpracování a informace o něm) předávám na svých vystoupeních a vlastně už se šíří sám. Lze si ho stáhnout na mém webu www.margit.cz. Některé školy jej používají k výuce žáků, třeba i cestou prezentací na interaktivních tabulích nebo pomocí něj vedou praktické semináře, na kterých si děti sestavují anebo kreslí svůj vlastní Zdravý talíř. Doporučení už převzalo i několik výukových programů, knih a brožurek.

Zaujal mě také Váš projekt Skutečně zdravá škola. Mohla byste ho představit našim čtenářům?

Je to občanská iniciativa, kterou založil Bohuslav Sedláček, učitel, otec tří dětí. Skutečně zdravá škola usiluje především o zlepšení stravování ve školních jídelnách, které jede podle zastaralých pravidel a dětem umožňuje jíst nezdravě a nevede je ke správným stravovacím návykům.

Když jsme pátrali, co s tím lze udělat, bylo nám řečeno, že záleží jen na osvícenosti ředitele školy nebo na tom, co si rodiče prosadí. Tak jsme to uchopili sami a vznesli jsme toto téma do veřejného prostoru, podařilo se nám ho dostat do médií. Na základě naší iniciativy se nám ozvala spousta lidí, kteří měli stejnou zkušenost a také jim vadil stav školních jídelen jejich děti. Poté jsme oslovili ministerstva a zodpovědné organizace, jako je třeba Společnost pro výživu, u těch jsme se setkali ale spíše jen s kritikou našich snah.

Díky různým donátorům mimo oblast potravinářského průmyslu, kteří si všimli našich snah, jsme se postupně profesionalizovali. Nyní Skutečně zdravá škola prosazuje změny dlouhodobě a má i svůj vlastní program zlepšení stravování na školách. Tlačíme na změnu spotřebního koše, snažíme se o změnu výživové pyramidy tak, aby se státní výživová doporučení změnila směrem ke Zdravému talíři. Tímto směrem jdou i doporučení ostatních zemí. Součástí programu je také zákaz nezdravých jídel ve školních automatech. Tady už jsme zaznamenali úspěch v podobě vyhlášky, která nezdravé potraviny opravdu od září tohoto roku zakazuje v automatech prodávat.

Jaké jsou Vaše konkrétní kroky ke změně výživy na školách?

Skutečně zdravá škola má svůj pilotní program ke zlepšení stravování ve školách v mezích aktuální legislativy. Ten obsahuje know-how o tom, jak zlepšít školní jídelnu, její postupy, receptury, ale i jak děti více vzdělávat o jídle a nabídnout jim zdravé prostředí. Tento program momentálně testujeme na 15 školách po celé zemi a od příštího školního roku do něj bude moci vstoupit kterákoliv škola.

Zatím jsme v testovací fázi a ve školách nás zajímá, jak vypadá jídelna, jak komunikují kuchařky s dětmi i s rodiči, jak a zda se školy propojují s místními dodavateli surovin, atp. Zaměřujeme se i na to, jak pedagogové vyučují výživu. Pro úspěšnou změnu stravování ve školách je zcela zásadní, aby změna probíhala komplexně. Chceme vše zlepšovat ve spolupráci se školou a na základě v zahraničí ověřených a funkčních modelů.

Dokud si děti budou moci ve školách koupit chipsy nebo sladké tyčinky, tak je sebelepší oběd nezaujme, protože budou najezené. V Británii je tento program realizován od roku 2005 a je provozován na 5.000 školách. Dokonce se zvažuje, že by program pokračoval i v restauracích.

Jak vypadá výuka o výživě ve školách dnes? Jsou stanovena nějaká pravidla?

Prakticky žádná pravidla stanovena nejsou. Výživy se děti mohou dotýkat v některých předmětech od prvouky až po biologii a chemii, nicméně do osnov pevně zakotvena není a je na každé škole, zda se jí bude chtít věnovat. Přitom se dítě musí naučit chápat, proč je a není nějaká potravina pro něj dobrá, aby si ke zdravému jídlu vytvořilo vztah. Ve škole se to ale většinou vůbec nedozví, a to často ani ve školní jídelně, ani ve školní lavici.

V jaké fázi se nachází program Skutečně zdravá škola?

Letos v únoru jsme vyhlásili zkušební program. Obratem se nám přihlásilo více než 50 škol! To nás mile překvapilo. Do pilotního projektu jsme museli vybrat pouze 15 z nich. V projektu máme dnes zahrnuty jak mateřské, tak základní, ale i střední školy.

To je běh na dlouhou trať...

Ano, a na hodně frontách. Chceme, aby se změnil jak legislativní rámec, tak vůbec přemýšlení škol o výživě. Chceme, aby se zdravé stravování stalo něčím, o čem si děti odnášejí informace stejně jako třeba o vyjmenovaných slovech. A je to boj.

Usilujeme o takovou změnu legislativy, která poškodí průmyslové výrobce, kteří mají momentálně ve školních jídelnách jistá a výhodná odbytiště. A za ta léta v systému umějí chodit a mají v něm tak silné kontakty, že prosadit jim něco navzdory je opravdu náročné. Ale věřím, že jsme debatu rozhýbali a že to půjde, ne letos, ale do pár let určitě.

Jaký je vývoj odstranění automatů ze škol?

Aktuálně byla schválena vyhláška, která omezuje prodej nezdravých potravin ve školních automatech. V platnost vejde s novým školním rokem v září 2015. Zatím nejsou zveřejněny prováděcí předpisy, a tedy není přesně definováno, co je a není považováno za nezdravou potravinu. Není tedy úplně vyhráno, ale je to rozhodně na nejlepší cestě.

Mezi našimi čtenáři je spousta mladých lidí, kteří hledají cesty, jak vést zdravý životní styl. Nejen proto mě zaujal Váš interaktivní projekt Zdravá kuchyň. Můžete nám ho představit?

Mnoho, nejen mladých, lidí řeší zdravou výživu čím dál víc, ale neví, jak k ní přistoupit. Obrací se na mě s prosbou o radu, jak začít. Proto vznikla „Zdravá kuchyň“. Jedná se o praktického průvodce, který každému pomůže s nákupem správných potravin pro každodenní vaření. Do Zdravé kuchyně jsem dala samé dobré a zdravé věci, navíc s přihlédnutím na případnou dietu, ale i peněženku. Základ vychází z mé vlastní kuchyně. Osvědčila se i dětská verze v podobě obrázku, který je interaktivní a zábavnou cestou dětem vysvětlí, co vše do zdravé kuchyně patří a proč by tyto dobroty měly jíst.

Ve svých článcích se často zmiňujete o bezobalovém obchodu. V čem vidíte jeho výhody?

Jednoznačnou výhodu vnímám v jeho jednoduchosti, klíčové je i ekologické hledisko. Když začnete kupovat kvalitní potraviny ve větším množství, vyjde Vás nákup výhodněji a především jste tak blíže k pěstitelům, jedná se o příjemnější způsob nakupování. O kvalitě surovin nemluvě.

Naše čtenáře bude jistě zajímat Váš vztah k homeopatii...

Před mnoha lety jsem se shodou okolností dostala do ordinace MUDr. Jonáše, který mi po pár dnech nabídl pozici výživového poradce. Při předávání výživových doporučení jsem se od pana doktora postupně stále více dostávala i k homeopatii, kterou jsem ještě v průběhu studia na Farmaceutické fakultě UK stihla vystudovat v rámci kurzu firmy Boiron.

Homeopatií neléčím klienty, ale roky ji používáme doma a díky ní i dalším přirozeným terapiím se nám daří naprosto se vyhýbat jakýmkoliv klasickým lékům. Děti, které jsou nyní 10, 16 a 18 let staré takto nepotřebovaly žádná antibiotika, antipyretika ani další klasické léky.

Homeopatie je podle mě ideální při řešení život neohrožujících, běžných, ale přitom často se vyskytujících zdravotních potíží. U běžných potíží není nutné zbytečně předepisovat léky, když si můžeme vystačit s úpravou stravy, pitím čajů, masážemi, aromaoleji nebo podáním homeopatik, popř. kombinací všeho uvedeného. Použitím homeopatické léčby minimalizuji, či zcela vylučuji nežádoucí účinky klasických léků. Přebírám zodpovědnost za zdraví své a našich dětí do vlastních rukou a současně setřím peníze zdravotních pojišťoven a čas lékařů pro pacienty, kteří jej skutečně potřebují.

Závěrem bych Vás ráda požádala o praktický recept pro naše čtenáře...

Dobrou zkušenost mám z ovesnými kašemi, které není nutné vařit. Snadno si je připraví i samy děti. Jsou skvělou zdravou snídaní nebo svačinou do práce či do školy. Stačí když nasypete ingredience do sklenice, protřepete a máte hotovo. Takovéto kompletní kaše nám dodávají všechny důležité živiny od bílkovin, přes omega 3 mastné kyseliny až po probiotika a takto jsou dokonalým, dlouze sytícím jídlem.

Základní recept na nevařenou ovesnou kaši

Ovesné vločky nasypeme do zavařovací sklenice. Spolu s nimi mléko, jogurt, chia semínka a sušené ovoce, med či cukr. Ve sklenici necháme ještě trochu místa na ovoce, které přidáme v dalším kroku. Sklenici zašroubujeme a protřepeme. Protřepanou sklenici odšroubujeme a přidáme oblíbené ovoce. Sklenici necháme v lednici přes noc, kde do sebe vločky nasáknou mléko a změknou. Takto připravené kaše vydrží v lednici až 3 dny. Záleží na zralosti ovoce.

Tipy:

  • Ovesná kaše s jablky a skořicí

4 lžíce ovesných vloček
4 lžíce mléka (nebo vody)
6 lžic jogurtu
1 a půl lžičky chia semínek
Půl lžičky mleté skořice
1 lžíce rozinek
4 lžíce neslazeného jablečného pyré

  • Ovesná kaše s meruňkami a zázvorem

4 lžíce ovesných vloček
4 lžíce mléka (nebo vody)
6 lžic jogurtu
1 a půl lžičky chia semínek
1 lžíce rozinek nebo nasekaných datlí
3 nakrájené sušené meruňky
1 lžička kandovaného zázvoru

Děkuji Vám za rozhovor...

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Lucie Nestrašilová

Autor: Lucie Nestrašilovášéfredaktorka, manažerka Homeopatické lékařské asociace

Lucka je zakladatelkou a šéfredaktorkou Světa homeopatie. Stála u zrodu tohoto portálu a intenzivně se podílí na jeho každodenní tvorbě. Snaží se Vám, čtenářům, naslouchat a neustále pro Vás vymýšlí nové projekty. Inspiraci pro nová témata hledá ve svém každodenním životě, který nejraději tráví se svou početnou rodinou. Její život je plný sportu. Ráda běhá, jezdí na in-linech a relaxuje na zimních stadionech, neboť hokej je její "druhý" život, který sdílí se svými dětmi. Lucie současně pracuje jako manažerka Homeopatické lékařské asociace. Mnoho let se věnuje dobrovolnictví a nadační činnosti a snaží se nejen prostřednictvím Světa homeopatie pomáhat druhým.

Motto: „Práce pro Svět homeopatie je pro mě stále velkou výzvou. Mám velkou radost, že se nám podařilo vytvořit tak skvělý redakční tým plný motivovaných, zapálených a inspirujících lidí. Ráda se setkávám s lékaři a dalšími odborníky na homeopatii a naslouchám jejich zkušenostem. Stejně tak ráda poslouchám své přátele, ale i lidi, které "náhodou" potkám. Je krásné, když máte své zájmy a zkušenosti s kým sdílet. I po 8 letech "u homeopatie" získávám stále nové poznatky a pevně věřím, že díky Světu homeopatie bude homeopatie a zdravý životní styl blízký i Vám.“

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 2.10.2022 04:30

COPYRIGHT © 2010 - 2022 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze