Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Homeopatický odborný seminář pro dětské lékaře

Autor: MUDr. Eva Kettmannová

Kdybych měla jednou větou vystihnout základní rozdíl v přístupu k chronicky nemocnému dítěti v homeopatii a klasické medicíně, bylo by to následující tvrzení:

„Každé dítě je jedinečné a proto i jeho léčba vyžaduje ze strany lékaře individuální přístup.“

Ilustrační foto
Zdroj: MUDr. Eva Kettmannová

V Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity proběhl 18. ledna odborný seminář pro pediatry garantovaný Homeopatickou lékařskou asociací. Hlavní téma „Typologie dětí v homeopatii“ se týkalo právě holistického přístupu ke každému malému pacientovi, který dlouhodobě nebo opakovaně stoná. Ze široké palety probíraných léků bylo všem lékařům, kteří teprve s homeopatií začínají, předem jasné, že zvolit nejvhodnější homeopatický lék zohledňující konstituci, charakterové znaky, sklon k nemocem, nebude u daného pacienta zdaleka tak snadné jako zvolit mezi 2 klasickými léky. Vyžaduje to kvalitní homeopatické vzdělání, neustálé studium a mnohem více času na každého pacienta.

Motivací pro náročné studium homeopatie byly výsledky a početné kazuistiky (příběhy) našich lektorek - dětských lékařek MUDr. Kateřiny Formánkové z Ostravy a MUDr. Pavly Koželuhové z Plzně a rovněž zkušených kolegů - pediatrů v sále, kteří se živě zapojili do diskuse.

 

Účastníci semináře mohli získat návod k tomu, jak uchopit a aplikovat složitou homeopatickou teorii v každodenní praxi. K tomuto cíli sloužil i logicky sestavený studijní materiál určený pro tento seminář, ale současně využitelný k rychlé orientaci v ordinaci, kde si lékaři snadno a rychle můžou nalistovat nejtypičtější charakteristické znaky pro daný homeopatický lék v dětském věku. Tyto klíčové symptomy byly zvoleny na základě dlouholetých zkušeností z klinické pediatrické praxe našich lektorek. K lepšímu zapamatování si jednotlivých dětských typů připojila paní doktorka Formánková k prezentaci jednotlivých léků i fotku dítěte s typickými znaky daného léku. Nechyběla vzteklá Chamomilla, bledé dítě Lycopodium s velkým bříškem, dítě typu Ferrum phosphoricum s tmavými kruhy pod očima, soucitný Phosphor s jiskrou v očích, zuřivý Mercurius, lídr Nux vomica, bázlivá Silicea…

  

Další atraktivní témata semináře jako enuréza, poruchy učení a hyperaktivita u dětí vyvolaly mezi lékaři živou diskusi i během přestávky, což svědčí o tom, že našim lektorům se povedlo předat své nadšení pro homeopatickou léčbu a své kolegy motivovat.

Pro Svět homeopatie a jeho čtenáře je dobrou zprávou, že v naší zemi roste nová generace dětských lékařů otevřených šetrným a netoxickým přístupům v terapii dětí a  tím roste šance, že si naši čtenáři budou moci pro své děti najít ve svém blízkém okolí snadněji dětského lékaře-odborníka v homeopatii.

Na druhou stranu bychom rovněž rádi ocenili snahu právě této rostoucí skupiny pediatrů, kteří se svobodně rozhodli investovat svůj vzácný volný čas a energii do náročného vzdělávání v homeopatii právě za cílem poskytovat svým malým pacientům léčbu bez nežádoucích účinků.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

MUDr. Eva Kettmannová

Autor: MUDr. Eva Kettmannováalergolog a klinický imunolog, odborník v homeopatii

Eva je spoluautorkou Světa homeopatie. Stála u jeho tvorby a mnoho let se aktivně podílela na jeho každodenním chodu. Pro budoucnost homeopatie v České republice považuje za nezbytné, aby se v homeopatii erudovaní lékaři podíleli na zvyšování informovanosti pacientů o možnostech této léčby, proto spolu s Lucií vytvořily časopis "Okénko do Světahomeopatie", který je distribuován do čekáren praktických i odborných lékařů a do lékáren. Eva má svou lékařskou praxi zaměřenou dnes již výlučně na celostní medicínu. Kromě homeopatie využívá i Bachovu terapii, Schüsslerovy soli, aromaterapii, gemmoterapii a diagnostickou metodu EAV. Při plánování témat pro Svět homeopatie ji inspirují vlastní pacienti, jakož i její čtyři děti. Svůj volný čas ráda tráví v přírodě s nordic walking hůlkami, cvičí jógu a nejraději  čte klasickou literaturu.

Jak sama říká: "Dobrý homeopat musí být trochu psycholog, trochu vědec a současně i umělec, aby dokázal pochopit pacientův problém a najít řešení (nikoliv podle tabulek a guidelinů jako v klasické medicíně). Je to obrovská výzva, nutí člověka, aby se celý život vzdělával, přehodnocoval své názory a postoje a hledal definici slova „zdraví“ v různých oborech a oblastech života. A to mě právě na této metodě fascinuje - je důstojná nejen k pacientovi, ale také k lékaři, dává mu možnost jít svoji vlastní cestou."

Motto: „Homeopatie nám lékařům vytrvale připomíná, jakou má naše tělo úžasnou vrozenou schopnost sebeléčení.“

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 28.3.2020 18:14

COPYRIGHT © 2010 - 2020 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze